foto galerie a karte vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Utlysing av stilling som senterleder

Søknadsfrist 23. oktober 2015

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv arbeider med å fremme og utvikle verdiene i Vegaøyan verdensarvområde. Et viktig arbeidsområde er å tilby og formidle opplevelser med utgangspunkt i Vegaøyans unike verdensarv og dagens lokalsamfunn.
En hovedsatsing er utvikling av virksomheten til Vegaøyan Verdensarvsenter. Senteret skal åpne i 2017 som et av tre autoriserte verdensarvsenter i Norge. Senteret blir et kunnskaps- og besøkssenter med engasjerende og innovativ formidling om Vegaøyan Verdensarv. Det skal skal også fungere som startpunkt for utendørs aktiviteter og opplevelser. Verdensarvsenteret vil ha en viktig rolle som arena for lokalsamfunnet og lokal verdiskaping. Senterleder vil derfor ha en viktig rolle som bindeledd til lokalsamfunnet med å utvikle samarbeidsprosjekt og partnerskap.

Verdensarvsenteret har et spesielt ansvar for å kommunisere og formidle kunnskap om verdensarv generelt og Vegaøyan Verdensarv spesielt. Kultur og natur i Vegaøyan Verdensarv er unik i global sammenheng, og senteret skal utvikle opplevelser og aktiviteter som vekker internasjonal interesse og bidrar til å styrke lokal stolthet og identitet.
Senteret skal bidra til lokal verdiskaping gjennom samarbeid med lokalt reiseliv og næringsliv i tilknytning til verdensarvområdet.

Til å lede arbeidet med å utvikle Vegaøyan Verdensarvsenter søker vi etter en initiativrik og strukturert verdensarventusiast med høy gjennomføringsevne.

Senterleder vil få ansvar for:
•    å utvikle senterets virksomhet i henhold til retningslinjene for autorisasjon av verdensarvsenter
•    økonomisk driftsansvar for senterets virksomhet
•    ledelsesansvar for senterets ansatte
•    faglig, strategisk og operativt ansvar for å utvikle nettverk og kontakt mot sentrale, regionale og lokale myndigheter og samarbeid med andre relevante aktører

Ønskede kvalifikasjoner:
•    Relevant høyere utdanning, men realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning
•    Ledererfaring eller relevant erfaring som kan vurderes på lik linje med formalkompetanse
•    Gode samarbeidsevner og inkluderende lederstil
•    Et sterkt engasjement for utvikling av et spennende verdensarvsenter

Personlig egnethet vektlegges.
 
Vi kan tilby:
• spennende og utfordrende oppgaver i et kreativt og positivt miljø
• lønn etter avtale
• kommunale pensjons- og forsikringsordninger

Tiltredelse så snart som mulig.

Opplysninger om stillingen:
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Rita Johansen, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, tlf: 97 03 46 46 / 75 03 55 03 eller styreleder André Møller,
Tlf: 75 03 58 11 / 94 16 94 62