foto galerie a karte vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Ny plassering av verdensarvsenteret

Vega kommunestyre har vedtatt å flytte det planlagte verdensarvsenteren på Gardsøya istedet for på Nes.

gardsøya fra havet web

Antall besøkende til Vega er syvdoblet siden Vegaøyan fikk verdensarvstatus og de første planene ble lansert om et senter på Nes. En nærmere gjennomgang av disponibelt areal på Nes viser at det ut fra dagens situasjon blir lite areal til både formidling, kontorer, uteareal og parkering. Vega kommunestyre vedtok derfor 3.3.2016 å flytte det planlagte verdensarvsenteret fra Nes til Gardsøya. De nye skissene fra arkitektene Ekberg Lous er med utgangpunkt i 850 kvm, mot 570 kvm på Nes. Det blir dessuten store arealer disponibelt i området rundt senteret for uteaktiviteter for bl.a. barn og unge.

Arealet er rett øst av fiskebruket og ved området som kommunen har regulert til fiskerihavn, gjestemarina og hurtigbåtkai. Dermed kan det planlegges felles bruk av parkeringsplasser og annen infrastruktur. Kommunen setter nå i gang med detaljsprosjektering for å få anbudet ut på Doffin, databasen for offentlige anskaffelser. Målet er byggestart til høsten 2016.

Fullfinansiert
Senteret er fullfinansiert og kostnadsberegnet til 39,5 mill kr. Senteret er finansiert med midler fra Klima- og miljødepartementet, Nordland fylkeskommune, Miljødirektoratet, Vega kommune og sponsorer.
Vega kommune blir eier av senteret, mens Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv blir leietaker av hele bygget og har ansvar for senterets innhold. Senteret er autorisert av Klima- og miljødepartementet, og det innebærer at departementet bidrar med 1,8 mill kr i årlige driftsmidler. En forutsetning er at det skaffes minimum 1,2 mill kr i regionale/lokale driftsmidler.  
Stiftelsen ansatte i januar universitetslektor Berit Martinussen som senterleder. Hun begynte i jobben 1. mars.

Foto: Nils-Petter Stein.