foto galerie a karte vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Blogger om verdensarvsenteret

Emergence Projects er nå i gang med å lage et forslag til hvordan verdensarven kan formidles og fortelles om i det nye verdensarvsenteret som planlegges på Vega. De vil gjerne ha historier og tips fra lokalsamfunnet til arbeidet.

emergence teamet

I forprosjektet for formidlingskonseptet i verdensarvsenteret bygger Emergence Projects på det arbeidet som Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har gjennomført sammen med lokalbefolkningen, lag, foreninger, skolen, reiselivet og enkeltpersoner gjennom de siste månedene.

For å følge arbeidet som nå skjer, har Emergence Projects laget en blogg: http://villevakrevega.no/ Der legges det ut nyheter, bilder og film et par ganger i uka framover. Det er også mulig å få tilsendt nyhetsbrev fra byrået. Gi gjerne innspill til arbeidet.

Emergence Projects ble valgt til å lage forprosjektet til verdensarvutstillingen etter en konkurranse der fire byråer ble invitert. Tre av de fire byråene har vunnet konkurranser og laget utstillinger både i inn- og utland de siste årene. Det var likevel det nyetablerte Emergence Projects som leverte det forslaget som prosjektgruppen mente best besvarte konklusjonene fra det lokale arbeidet med innholdet i senteret. I tillegg til de fire som arbeider i byrået, har de engasjert forskjellige eksterne konsulenter innen opplevelsesdesign, utstillingsarkitektur, lyd og progammering.

Byrået skal ha forslaget til formidlingskonsept ferdig til 15. september. Deretter skal styret i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv avgjøre om byrået har svart på oppgaven, før selve hovedprosjektet skal utarbeides.

Prosess

Prosjektgruppen som har ledet arbeidet med å planlegge hvordan verdensarven skal kommuniseres og formidles, har representanter fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Helgeland Museum, Stiftelsens samarbeidsråd, Vega verneområdestyre, Helgeland Reiseliv, Nordnorsk Reiseliv, Nordland fylkeskommune og Vega skole. I tillegg har en kompetansegruppe med representanter fra Miljødirektoratet, Nord Universitet, Riksantikvaren, NTNU Vitenskapsmuseet og Nibio (tidligere Bioforsk Tjøtta) gitt innspill til arbeidet.

Totalt har det fra september til mars vært gjennomført tre arbeidsverksteder. Seks arbeidsgrupper har også vært i arbeid med å planlegge aktiviteter i senteret. Runst 50 personer fra lag, foreninger, instanser og enkeltpersoner har deltatt i arbeidsverksteder, gruppearbeid eller i prosjektgruppen.

 

Bilde: f.v og bakerste rad: Ida Skjefstad, Vidar Grande, Benny Lund, Eivind Lindbråten (Ways) og Hilde Kvivik Kavli, Ida Sofie Grimstad og Annike Speed Odgers (de tre siste fra Emergence Projects. De øvrige er innleide konsulenter)