foto galerie a karte vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Vedtak om byggestart verdensarvsenter

Vega kommunestyrte har vedtatt å gå inn i forhandlinger med HENT AS som totalentreprenør for bygging av nytt verdensarvsenter. Byggestart blir 15. desember 2016.

 senteret rendering lite

                                                                  © Ekberg Lous Arkitekter og Dosocreative

 

Et enstemmig kommunestyre applauderte gjennom vedtaket om byggestart av Vega verdensarvsenter. Kostnadsrammen settes til vel 42 millioner kroner, inkl mva. Vega kommune finansierer kostnadsrammen med låneopptak på inntil 7.4 mill kr, inkl mva. Øvrig finansiering er sikret gjennom tilskudd fra Klima- og miljødepartementet på 11.5 mill kr, Miljødirektoratet 2.450 mill kr, Nordland fylkeskommune 6 mill kr, Stortinget/Riksantikvaren 6 mill kr, Stiftelsen 400 000 kr, Vega kommune 15.8 mill kr og sponsorer 3.2 mill kr. Driftskostnadene pr år blir på 890 000 kr og skal dekkes gjennom husleie til Vega kommune fra Vega Verdensarvsenter AS.

Senterets innhold

Senteret har en grunnflate på 970 kvm og skal inneholde utstillingsareal for tre ulike utstillinger, filmrom, Newtonrom, kafé, resepsjon med butikk og ni kontorer. Leietakere blir i første omgang Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Statens naturoppsyn, Vega verneområdestyre og Vega verdensarvsenter AS.
Arbeidet med utstillingene er i full gang og anbudet for hovedutstillingen skal legges ut på Doffin i januar 2017, med ferdigstillelse i april 2018. Da skal også bygget være ferdig og klar til åpning. 
Stiftelsen og Vega Verdensarvsenter AS driver ulike aktiviteter også før bygget er ferdig. Senterets Newtonrom er under etablering og skal ha de første tilbudene våren 2017. Barne-, ungdoms- og familieaktiviteter erl også utviklet og testet i perioden før senteret åpnes, bl.a. snorkelstien på Eisem, nettsidene www.verdensvega.no og landløypa Oppdrag Vega. 

Les mer