gallery a map vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Tilskudd til formidling i verdensarven

lena 600 dpi

Brenner du for å ha besøkende hos deg i Vegaøyan verdensarvområde og formidle natur og kultur? Da kan du søke et tilskudd fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

En av de viktige oppgavene i verdensdarvarbeidet er at lokale og besøkende skal få anledning til å bli kjent med natur og kultur i Vegaøyan. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har derfor satt av midler i budsjettet for 2020 for å gi et tilskudd til aktører som gir organiserte opplevelser i øyriket. Det er en forutsetning at aktivitetene tar utgangspunkt i verdensarvområdets verdier; duntradisjonen og fiskarbondens liv. Formidlingen må være kvailitetssikret i dialog med Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og Forvaltningsknutepunktet for Vegaøyan. Skyss må være i godkjent skyssbåt.

Interesserte bes sende søknad med formidlingskonseptet og budsjett til:

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv
Ærfuglveien 1
8980 Vega

Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Frist: 20. mars