gallery a map vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Riksantikvaren til Vega

Riksantikvar Jørn Holme fikk møte fuglevoktere og kulturlandskapsskjøttere da han besøkte Vegaøyan verdensarvområde denne uke.

jorn holme og anja nilssen web

Årets sesong har vært fin i fleste dunværene i år og riksantikvar Jørn Holme og kommunikasjonsdirektør Siri Wolland fikk med selvsyn oppleve ærfuglene på reir i Skjærvær da de 13. juni besøkte Vegaøyan. De fikk også mulighet til å se nærmere på bygningsarven i Skjærvær der Riksantkvaren har bidratt til å få restaurert store deler av bygningsarven. Riksantikvaren fikk høre om livet som fuglevokter i Skjærvær og både muligheter og utfordringer som Anja C. Nilssen, Torvald Mathisen (i midten på bildet) og andre fuglevokterne opplever. Det er blant annet ønske om et verdiskapingsprogram for å styrke eksisterende tilbud og utvikle nye aktiviteter i Vegaøyan.

Samme orientering fikk han på Vega Kystgård på Emårsøy der han ble møtt av Gisle Ebbesen som driver kystgården sammen med kona Turid Næss. Sammen har de restaurert den gamle nordlandsstua på den tidligere husmannsplassen og kulturlandskapet gjennom aktiv skjøtsel. 

På Vega arrangerte Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv møte der Helgeland Museum deltok og hvor bygningsvernkonsulent Øyvind Svenning orienterte om bygningsvernarbeidet lokalt. Riksantikvaren finansierer via Nordland fylkeskommune en halv stilling som bygningsvernkonsulent som skal følge opp bygningsvernarbeidet og tiltakshavere i Vegaøyan. Stillingen er lagt til Helgeland Museum. En av utfordringene som Svenning påpekte er mangel på lokale håndverkere.

Riksantikvar Jørn Holme lovet å ta med seg de innspillene han fikk og prøve å følge dem opp.

 

Foto: Rita Johansen