gallery a map vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Vegaseminaret 2014 - 10 år med verdensarven

Hva har skjedd gjennom 10 år med verdensarv? Hvordan vil livet på Vega være i 2045? Og hva har skjedd med sjøfuglbestanden og gjenveksten av tareskogen i Vegaøyan?

slottegutt

Det er fire av mange spørsmål vi håper å få svar på 17. juli da det aller første Vegaseminaret går av stablen på Folkets Hus, Gladstad. 
Tidspunkt: 09.30 - 14-30. Åpent for alle. Gratis. Mat selges underveis.

Dagen avsluttes med "Huscruise" kl 16.00 til Skjærvær, Emårsøy og Tåvær. Vertskap/eiere tar i mot på de forskjellige øyene. I tillegg er Per-Morten Gullsvåg, Helgeland Museum, og Martin Skjefstad, Andelslaget Øverstua, Tåvær, med som guider. Påmelding til Vega Turistinformasjon, tlf 75 03 53 88, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program Vegaseminaret 2014  

09.30  Velkommen - 10 år med verdensarven.
          Hva har skjedd disse årene? Hva kan komme til å skje?

DEL I: FORSKNINGSFORMIDLING

09.45    «Fra utvær til verdensarv» - Film og foredrag om innskrivingen av
             Vegaøyan på UNESCOs verdensarvliste
             PhD kandidat Bente Sundsvold, Universitetet i Tromsø

10.30    «Vega 2045» - Hva kan skje på Vega ut fra de valg vi tar i dag?
            Forsker Marte Qvenild, Norsk institutt for naturforskning

11.00    Frukt og prat

11.15    Hva skjer med sjøfuglbestanden?     
            Forsker Arne Follestad, Norsk institutt for naturforskning

11.30    Tareskogdød og gjenvekst i verdensarven
            Forsker Hartvig Christie, Norsk institutt for vannforskning

12.00    Mat og prat

12.45    Verdensarvens kulturlandskap – vegetasjon/skjøtsel
            Forsker Thomas Holm Carlsen, Bioforsk Tjøtta

DEL II: VERDISKAPING MED BASIS I VERDENSARVEN

13.15    «Sau som verdiskaper» - nye muligheter?
             Norsk Landbruksrådgivning Helgeland

13.35    Trollfjell Geopark - ny UNESCO-status?
             Prosjektleder Mona Gilstad

13.55   «Vega Challenge» - hva er det?
            Prosjektleder Audhild Bang Rande

14.15   Oppsummering - og veien videre til 2024

16.00   Huscruise - bygningsvernarbeid i verdensarven
           Besøk i Skjærvær, Emårsøy og Tåvær der eiere/verter tar i mot.
           Guider underveis: Per-Morten Gullsvåg, Helgeland Museum og
           Martin Skjefstad, Andelslaget Øverstua, Tåvær. Mat underveis.
           Pris kr 400.-
           Påmelding til huscruiset på Vega Turistinformasjon

Velkommen til diskusjon, informasjon og formidling av forskning og aktuelt verdensarvarbeid som foregår!

Foto: Lena Fagerwing