gallery a map vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Driftsmidler til verdensarvsenter

Statbudsjettet for 2015 har en egen post med driftsmidler til verdensarvsenter. Dette er en skikkelig milepæl i verdensarvarbeidet. Kulturdepartementet har ikke innvilget søknaden om driftsmidler til senteret, men det jobbes videre med å fullfinansiere senteret.

senteret front

Statsbudsjettet for 2015 har for første gang en egen post med driftsmidler til verdensarvsentre. Vel 7,6 mill kr er satt av til drift av sentrene. En forutsetning for å få driftsmidler, er at senteret er autorisert. Det innebærer bl.a. at senteret er åpent et visst antall dager i året, at senteret har god informasjon om verdensarven og naturveiledning. Kriteriene for å bli autorisert skal være klare før årskiftet og første søknadsfrist blir i løpet av 2015, sannsynligvis 1. februar.

Statsbudsjettet viste imidlertid at Kulturdepartementet ikke innvilget søknaden om 6,1 mill kr som delfinansiering av verdensarvsenteret. Dette er den summen som gjenstår for å ha bygget fullfinansiert. Per idag har Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Nordland fylkeskommune og Vega kommune bidratt med knapt 30 mill kr av totalbudsjettet på 38,6 mill. I tillegg søkes det sponsormidler.

Vega kommune skal være eier og driver av verdensarvsenteret på Vega. Det blir nå opp til kommunepolitikerne å avgjøre om det blir byggestart i 2015.

Illustrasjon: Prosjektskisse for verdensarvsenter på Vega. Arkitektene Ekberg Lous.