gallery a map vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Ny rekord for ærfugl og skjøtsel

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv skal bruke vel 3 millioner kroner i 2015 for å bidra til å ta vare på natur- og kulturtradisjoner i Vegaøyan verdensarvområde. Også 2014 har vært et rekordår i Vegaøyan.

hildegunn nettsider

Styret i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv hadde møte 18. - 19. november og vedtok da et rammebudsjett for 2015 på ca 4 millioner kroner. 3 av disse millionene skal gå til å ta vare på ærfugltradisjonen og øyenes kulturlandskap, undervisning og formidling, mens én million går til drift av Stiftelsen.

Innen duntradisjonen setter Stiftelsen av midler til fuglevokting, predatorbekjempelse, undervisning, informasjon og guidete båtturer i Vegaøyan. Stiftelsen setter også av midler til areal- og beitetilskudd, skjøtselsplaner og mindre etableringer i forbindelse med skjøtsel.

I tillegg søkes det prosjektmidler til bl.a. "Eventyret Vegaøyan Verdensarv", Stiftelsens satsning på barn og unge, der det i 2014 ble åpnet snorkelsti på Eidem. Andre prosjekt for barn og unge er arbeid med skjøtsel og ærfugltradisjonen, livet i fjæra og Sjøvett med Redningsselskapet.

Rekordår
På møtet fikk også styret høre om et rekordår i Vegaøyan med mer enn 1600 hekkende ærfugl, noe som er en oppgang med nesten 250 fugl i forhold til i 2013. Økningen har kommet i de fleste dunværene. Spesielt i Lånan, Flovær og Lånan. Unntaket er Hysvær, der det har vært nedgang gjennom flere år.

Antall sau er økt til rundt 950 sau, mot 880 sau i fjor. Også skjøtselen har hatt en positiv utvikling, med 261 dekar som er slått i år. Tilsvarende tall i 2013 var 238 dekar.

 

6. klasse ved Vega skole var i Lånan i april og juni for å lære om ærfugltradisjonen. Foto: Rita Johansen.