gallery a map vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Tilskudd frivillige lag og foreninger

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv lyser ut midler til frivillige lag og foreninger for 2016. Søknadsfrist er 10. april.

under skolehsuet

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv formål er å bidra til ivaretakelse av verdier og kvaliteter som ligger til grunn for utpekning av Vegaøyan som verdensarvområde. For å oppfylle formålet skal Stiftelsen blant annet arbeide for dokumentasjon, formidling/informasjon, skjøtselstiltak/restaurering, nettverksbygging/samarbeid.

Under forutsetning om styrets godkjennelse, lyser derfor Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv ut tilskuddsmidler til lag og foreninger som arbeider på ulike måter med å ta vare på verdiene i Vegaøyan verdensarvområde. Midlene må brukes til konkrete prosjekter og tiltak. Søknadene må inneholde prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Søknadsfrist 10. mars 2015.

For nærmere informasjon, kontakt Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, tlf: 75 03 55 03 / 97 03 46 46

Foto: Vibeke Steinsholm