gallery a map vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Utarbeiding av kommunikasjonsstrategi for verdensarven

Frist for innlevering av tilbud er 15. august

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv innbyr til konkurranse med kjøp etter forhandlinger i forbindelse med utarbeiding av kommunikasjonsstrategi for verdensarven, formidlingskonsept for verdensarvsenteret og ledelse av en lokal forankringsprosess. Leverandører kan levere tilbud på hele eller enkelte deler av kommunikasjonsstrategien.

Kommunikasjonsstrategien omfatter:
1.    Utvikling av kommunikasjons- og formidlingskonsept for verdensarvsenteret med basis i autorisasjonsordning for verdensarvsenter og aktivitetsbasert opplevelsesdesign.
2.    Utvikling av en kommunikasjonsstrategi med handlingsplan for hvordan verdensarven skal kommuniseres som merkevare i inn- og utland gjennom aktiviteter og opplevelser, på nett og i sosiale medier.
3.    Ledelse av en lokal forankringsprosess for verdensarvsenterets innhold og formidling. Prosessen har også som mål å bidra til lokal verdiskaping gjennom inngåelse av samarbeidsavtaler og partnerskap mellom verdensarvsenteret og lag, foreninger og lokalt næringsliv.

Oppdragstekst fås ved henvendelse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.eller lastes ned fra lenken nedenfor: