gallery a map vegaoyan a

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Ny nordisk verdensarvforening

100 representanter fra 40 nordiske verdensarvsteder har etablert Nordisk Verdensarvforening.

tingvellir1


Den høytidelige etableringen skjedde på Thingvellir da 100 representanter fra de nordiske landene var samlet til den årlige verdensarvkonferansen, Formålet med den felles organisasjonen, Nordic World Heritage Association, er nettverksbygging og felles arbeid for å få økt kunnskap om hvordan stedene kan ta vare på og skape lokal utvikling med basis i natur- og kulturarven.

«Verdensarvlista består nå av 1052 steder i 165 land. Både hvert sted og hvert land trenger å samarbeide med andre om hvordan vi skal ta vare på denne arven på beste måte. Vi har gjennom flere tiår hatt et samarbeid i Norden, bl.a. gjennom en årlig nordisk verdensarvkonferanse, og både stedene og de statlige representantene har sett at dette samarbeidet er svært nyttig.
Gjennom en felles organisasjon kan vi få til et mer planmessig samarbeid, og bygge opp en felles kunnskap om hvilke utfordringer det enkelte sted trenger jobbe med framover. For Norge er dette
viktig, både fordi vi har kunnskap å bidra med og fordi vi trenger å lære fra de øvrige nordiske stedene.» sier organisasjonens første styreleder, John A. Bryde fra Norge.
Nordic World Heritage Association skal bistå og støtte implementeringen av UNESCOs verdensarvkonvensjon i de nordiske landene, gjennom å stimulere til samarbeid, lokalsamfunnenes deltagelse, faglig utveksling og erfaringsarenaer. Foreningens formål er knyttet til UNESCOs strategi som omfatter troverdighet, bevaring, kapasitetsbygging, kommunikasjon og lokalsamfunn.
For mer informasjon, ta kontakt med Norges verdensarv,
John A Bryde, daglig leder, tlf. 94 12 10 27
Odd Sletten, styreleder, tlf. 91 16 99 76

Foto: Trond Taugbøl, Riksantikvaren.