bildegalleri b kart vegaoyan b

Stiftelsens årsmeldinger

Daglig leder utarbeider hvert år en årsmelding for Stiftelsens virksomhet i foregående år. Årsmeldingen skrives med utgangspunkt i den arbeidsplanen som styret har vedtatt.

Styret har ønsket en årsmelding som gir et helhetlig bilde av all virksomhet som skjer i tilknytning til verdensarv i området. Årsmeldingen beskriver derfor både Stiftelsens arbeid i henhold til vedtatt arbeidsplan og aktiviteten til samarbeidspartnerne Vega kommune, Vega verneområdestyre, Statens naturoppsyn, Helgeland Museum og frivillige lag og foreninger som Vegaøyans Venner og Nordland Ærfugllag.

 

| Årsmelding 2015 | Årsmelding 2014 | Årsmelding 2013 | Årsmelding 2012 | Årsmelding 2011 | Årsmelding 2010 | Årsmelding 2009 | Årsmelding 2008 | Årsmelding 2007 | Årsmelding 2006 |

Fiske- og dunværet Muddvær. Foto: Rita Johansen