bildegalleri b kart vegaoyan b

Fiskeværet Bremstein

Bremstein ligger tre mil sørvest av Vega, ytterst mot storhavet, og var tidligere det største fiskeværet i Vega. Etter noen tiår med stillstand på fiskemottaket og i buene, er alle bygninger på Bremstein restaurert av Vega Skjærgårdspark. Buene kan leies, også på åremålskontrakt. For guidete båtturer og informasjon om overnatting i rorbuene, ta kontakt med Vega Turistinformasjon.

I hekkesesongen har det de siste årene vært en fuglevokter som sammen med god hjelpere har bygd opp en ny bestand av ærfugl i Bremstein. I 2017 var det 60 hekkende ærfugl, mot et par for noen år siden.

Fiskeværshistorien
Vegafiskerne har fisket i farvannene rundt Bremstein i mange generasjoner. Båtlagene bodde i rorbuene på Sørholmen og Nordholmen. Fiskerne hengte selv fisken på hjell før storbrygga med fiskemottaket ble bygd i 1917. Det ble også dampet tran i trandamperiet. I 1908 begynte arbeidet med å få bedre havn. Arbeidet startet med å bygge to moloer som sto ferdige i 1921. Fisket forsatte i været i over 40 år etter at det ble fraflyttet i 1923. Fremdeles fiskes det etter storsei, torsk og breiflabb, og havna brukes som hvilehavn. Rundt 200 fiskemeder i farvannene rundt Bremstein er registrert og dokumentert gjennom Med-prosjektet i regi av Inger Pedersen Toppen.

Bosetting
Bremstein har hatt bosetting fra 1600-tallet. De fastboende bodde på Heimlandet. Ungene hadde lang skolevei inn til Vega i åpen båt. Da familiene flyttet fra Bremstein, tok de med seg eller rev hus, fjøs og naust. Bedehuset ble flyttet til Vega. Bremstein fyr (Steinan) cirka fire nautiske mil sørvest av Bremstein ble bygd i 1925 med bolig for fyrvokter, assistent og reserveassistent. Fyret og boligen står fortsatt og er i dag fredet. Kystverket i samarbeid med en lokal gruppering, Nordland fylkeskommune, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og Vega kommune arbeider for å få istandsatt fyret.

Vegetasjon og fugleliv
Bremstein ligger utsatt til for sjøsprøyt, og vegetasjonen er svært enkel med få arter. Som i de andre værene ytterst i øygarden er det også her forekomster av sjeldne vann- og sumpplanter som spres med fugl. I tillegg til ærfugl hekker flere måkearter og teist i området. Ærfuglrøkten er de senere årene tatt opp igjen og det er en økende hekkebestand i Bremstein.

Ferdsel
Vis hensyn til plante- og dyrelivet når du beveger deg i landskapet. Følg merkede stier og turløyper. Husk at bruk av åpen ild er forbudt unntatt i fjæra. Vær vennlig å ta med eget søppel!

Bildetekst: Den ene moloen i Bremstein. Foto: Rita Johansen

Ferdsel på naturens premisser

Vis miljøhensyn og vær forsiktig ved bruk av åpen ild.