bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Skal konsekvensutrede havbruk

sundsvoldfjelletweb

Etter meklingsmøte mellom Vega kommune og Riksantikvaren hos Fylkesmannen har Vega formannskap vedtatt at det skal bestilles en konsekvensutredning om effektene av havbruk i Vegaøyan verdensarvområde.

Riksantikvaren og Miljødirektoratet finansierer kartleggingen som skal inneholde en helhetlig vurdering av, om og eventuelt hvor og hvordan havbruk er forenling med verdensarvverdiene. Utredningen må inneholde en analyse og vurdering av positive og negative påvirkninger på verdensarvverdiene. Det må lages en spesifikk konsekvensutredning av påvirkning på verdensarvverdiene av lokalitetene som er omsøkt ved Hysvær og Rørskjæran. Riksantikvaren og Miljødirektoratet bevilger kr 600 000 til konsekvensutredningen.  

Konsekvensutredningen er et resultat av at Riksantikvaren og Fylkesmannen har lagt inn innsigelse på 2. høringsutkast av Kystplan Helgeland. Innsigelsene er begrunnet med at de to instansene mener at effektene av havbruk på verdensarvverdiene ikke er tilstrekkelig utredet i Kystplan Helgeland. Verdensarvverdiene er i henhold til innskriivngsteksten fiskarbondens landskap med den unike ærfugltradisjonen som områdets mest enestående verdi.