bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Gir tillatelse til lakseoppdrett ved Rørskjæran

rorskjeran

Fylkesrådet i Nordland gir Marine Harvest Norway AS tillatelse til å etablere en oppdrettslokalitet for laks ved Rørskjæran i Vegaøyan verdensarvområde. Tillatelsen er gitt for 5 år.

Fylkesrådet i Nordland sier at grunnlaget for tillatelsen er at rådet har vektlagt intensjonsavtalen som ble inngått mellom statsparten, regionale og lokale myndigheter i 2002. I den ble det åpnet for fortsatt oppdrett i verdensarvområdet. I påvente av resultat fra den konsekvensutredningen som nå skal gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA), er tillatelsen gitt for 5 år. Konsekvensutredningen skjer på oppdrag fra Vega kommune som tidligere har stilt seg positiv til søknaden. I henhold til tidsplanen for konsekvensutredningen skal den i hovedsak være klar til jul og med avsluttende fugletellinger i februar 2019. Videre pekes det på at anlegget eventuelt kan flyttes hvis konsekvensutredningene viser at anlegget kommet i konflikt ved verdensarvverdiene. 

Unescs rådgivende komiteer ICOMOS og IUCN, Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren, Miljødirektoratet og Fylkesmannen har anbefalt at det ikke skal gis tillatelse før konsekvensutredningen blir ferdig.

Vedtak fra Fylkesrådet i Nordland