bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Forskningsutgraving i Mohalsen

Her er det også gjort spennende funn som tyder på at de som en gang bodde der, kom fra det sørlige Skandinavia eller Nord-Tyskland.

Professor Hein B. Bjerck ved NTNU Vitenskapsmuseet har hatt det faglige ansvaret for undersøkelsen i Mohalsen på Vega der også avdelingsdirektør Birgitte Skar deltok. Begge har mangeårig forskningsarbeid bak seg på Vega. Med i følget var dessuten to doktorgrads- og tre masterstudenter, samt to argentiske gjesteforskere. 

Pilespiss av bergkrystall
Undersøkelsene foregikk på to bosteder fra rundt 11 000 og 10 000 år tilbake. På den eldste boplassen (82 meter over havet) ble det blant annet funnet en usedvanlig flott pilespiss av bergkrystall. Både materiale og utforming tyder ifølge Pr. Hein B. Bjerck på at de som en gang bodde der, kom fra det sørlige Skandinavia eller Nord-Tyskland.
I området ble det også funnet rester av bålplasser med trekull. Med dagens teknologi vil det være mulig å finne ut ganske nøyaktig når steinalderfolket holdt til på dette stedet og det vil bli gjort.
Hva man allerede vet, er at de på den tiden bodde i telt og drev jakt og fiske på ulike steder mellom øyene som den gang utgjorde Vega - og sannsynligivs også andre steder langs kysten.

Steinring og bålplass
På den 10 000 årige boplassen noe lengre ned i terrenget (75 meter over havet) var målet å undersøke nærmere en markert ring av steiner. Spørsmålet som stilles er om dette var en teltplass eller en boplass. Ved å finne ut dette, vil de også finne ut mer om hvordan menneskene langs kysten levde for 10 000 år siden: var de fremdeles nomader som flyttet rundt med et telt i kanoen? Eller var de noe mer bofaste og hadde steder de oppholdt seg over lenger tid?
Et svært spesielt funn i dette området er en "bunn" av steiner i lik størrelse som har blitt brukt som bålplass. Den tyder på at dette var et område de oppholdt seg i lengre tid. Mindre bearbeidete gjenstander på denne boplassen tyder på at folket som oppholdt seg der, enten kom fra nord eller hadde kontakt/handlet med folk fra nord.

Undersøkelser framover
Det innsamlede materialet skal nå analyseres og beskrives. Avdelingsdirektør Birgitte Skar regner med at de første resultatene vil være klar til våren. - Men fortellingen om de som en gang bodde her, må vi nok vente på i enda 1 - 2 år, opplyser Skar. 
Materialet skal også inngå i forskningsprosjektet "Marine Ventures" som skjer i samarbeid med det argentiske forskningsmiljøet. En del av prosjektet er å sammenligne funnene fra Argentina og Vega. Les mer

Professor Hein B. Bjerck (t.h.) informerer om utgravningen til ansatte i Helgeland Museum. (Foto: Rita Johansen)