bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Takk for godt samarbeid

vegakalender

Fra fuglevoktere til grunneiere og bønder, frivillige, lag, foreninger og instanser som bedrifter og skoler i regionen. Unge som gamle, lokale og tilreisende; Vegaøyan har mange som bryr seg og vil bidra. Og det er verdensarven både avhengig av og vi glade for.
Noen steder ble landskap tatt vare på og tradisjoner opprettholdt før verdensarvstatusen. Enda flere har kommet til. Siden oppstarten av verdensarvarbeidet er det en utrolig positiv utvikling, med flere fuglevoktere, nye øyer med slått og beiting, og andre som ser muligheter for å skape framtidig næring.
Verdensarvsenteret vil være en ny mulighet. I utviklingen av senterets innhold har vi siden i fjor høst hatt arbeidsverksteder og åpne møter der en rekke lag, foreninger og mange enkeltpersoner har bidratt.
Vi vil også gjerne fortsette samarbeidet framover. Fra januar kan dere møte opp til en prat i 1.etasje på "Gammelskolen" på Gladstad. Hver fredag inviterer vi til prat og informasjon om arbeidet med senteret. Har dere gode ideer? Velkommen skal dere være!

Les mer om Stiftelsens aktiviteter i 2016

Tegningen er fra bordkalenderen som Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har fått laget for 2017. Tim Britton har stått for de fantastiske tegningene fra Vegaøyans natur- og kulturarv og er hentet fra filmen "Vega - a fantastic tale!". Den kan ses på www.verdensvega.no.