bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

ICOMOS og IUCN på befaring

Unescos rådgivende komiteer ICOMOS og IUCN har de tre siste dagene vært på befaring i Vegaøyan verdensarvområde. Dette er første gang at en slik befaring, såkalt "advisory mission", blir gjennomført i Norge.

advisory mission17

Se bildetekst nederst på siden 

Etter at Naturvernforbundet, Kulturvernforbundet, Norsk ornitologisk forening, Jon Suul og ICOMOS Norge har klaget til Unesco på at det kan bli oppdrettlokaliteter i verdensarvområdet, er det 20. - 22. februar blitt gjennomført en rådgivende befaring i Vegaøyan. Tema for  befaringen av Vegaøyan verdensarv var en vurdering av akvakultur i verdensarvområdet og tålegrenser mellom fiskeoppdrett og verdensarvverdier.

Utsatt sluttbehandling av Rørskjæran

De to ekspertene har notert underveis, stilt spørsmål og gitt utfordringer til møtedeltakerne om hvordan de kan se for seg ulike løsninger og framtidsmuligheter.Tilbakemeldingene fra deltakerne underveis tydet på at de var fornøyd med opplegget og ekspertenes kompetanse og spørsmål

De to ekspertene har nå fem dager på seg til å lage en rapport som skal legges fram for et fagråd som skal vurdere deres råd og innspill. Dette skal ende opp i en rapport etter fem dager. Etter 10 dager vil det dermed bli gitt råd til en vurdering av akvakultur i verdensarvområdet og tålegrenser mellom fiskeoppdrett og verdensarvverdiene. Rapporten vil kun være rådgivende og det er opp til fylkeskommune og kommune å følge opp anbefalingene. Men fylkesrådet har i anledning rapporten utsatt sluttbehandling av søknaden fra Marine Harvest om en lokalitet ved Rørskjæran ved Søla.

Første "advisory mission"

Befaringen har skjedd i regi av Klima- og miljødepartementet som har invitert Unescos rådgivende komiteer ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) og IUCN (International Union for Nature Conservation) på rådgivende befaring i verdensarvområdet. De to ekspertene Colin Bean og Philip Robertson har vært på møter og befaring i Vegaøyan og møtt representanter fra kommunen, lag, foreninger og oppdrettsnæringen. Representanter fra Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Vega verneområdestyre og Vega kommune ved ordfører, rådmann, formannskap og kommunestyre har vært på befaringen. Det er første gang i Norge at det gjennomføres en slik befaring etter klager til Unesco.

De to ekspertene som var hentet inn, er begge fra Skottland. IUCNs representant Colin Bean er utdannet fiskebiolog og har vært professor ved Glasgow Universitet der han har undervist i akvakultur/fiskehelse. Han er nå ansatt i det skotske direktoratet for naturforvaltning og er rådgiver for den skotske regjeringen i spørsmål om akvakultur. Bean har arbeidet med akvakultur i Skottland, Chile og Asia. 

Philip Robertson er marin arkeolog og har kystsamfunn som sitt spesialområde. Han har bl.a. bodd på den lille øya Mull på vestkysten av Skottland i 10 år der han drev et dykkersenter. Der opplevde han på nært hold et kystsamfunn med store utfordringer i forhold til fraflytting og utvikling og hvor akvakultur var en del av næringslivet. Han arbeider nå i Edinburg i direktoratet for kulturarv, tilsvarende Riksantikvaren i Norge.  

Møte med fylkeskommune og fylkesmann

Første dag, mandag 20. februar 2017, var møtet lagt til fylkeshovedstaden Bodø for å møte representanter fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Tema for møtet var å gjøre de to ekspertene kjent med norsk lovgivning i akvakultursaker og  presentasjon av Vega kommune, forvaltningen av verdensarvområdet og Kystplan Helgeland.

Nordland fylkeskommune gjennomgikk akvakulturloven og norsk regelverk for hvordan søknader om oppdrettlokaliteter skal behandles. Det ble også en gjennomgang av de innsigelsene som Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen har gitt til Kystplan Helgeland.

Sist på programmet sto en gjennomgang av rapporten om "Visuell karakter - Vegaøyan Verdensarv" av utredningsfirmaet Sweco. Underveis var det plass for spørsmål både fra ekspertene og de deltakende partene.

Befaring i verdensarven

Andre dag av befaringen skjedde i Vegaøyan verdensarvområde, der Bean og Robertson først fikk presentert det moderne kystlandskapet med oppdrett og havbruksindustri i nabokommunen Herøy. Deretter gikk turen til oppdrettslokaliteten ved Skogsholmen, før de fikk møte fuglevokter Hildegunn Nordum i Lånan og deretter fuglevokter/fisker/bonde og kaféeier Øystein Ludvigsen i Hysvær.

Derfra gikk turen til de omsøkte lokalitetene ved Hysvær/Søla landskapsvernområde og ved Rørskjæran ved Søla, samt den eksisterende lokaliteten ved Igerøy.

Møte med samarbeidsråd og kommune

22. februar fikk ekspertene møte Stiftelsens samarbeidsråd. Dette består av 17 lokale lag og foreninger som i de første årene etter innskrivingen på verdensarvlisten sa seg interessert i å delta i samarbeidsrådet. Blant de deltakene organisasjonene var Nordland Ærfugllag, Vega bonde- og småbrukarlag, Visit Vega/Aktiv Vega, Vega bondelag, Vegaøyans Venner, Utværet Lånan og Naturvernforbundet. Vega Fiskarlag ga sin oppfatning av saken gjennom deltaker Arnstein Hansen, Vega formannskap.

Vega kommune hadde også invitert formannskapet og oppdrettsselskaper Vega Sjøfarm og Vega Delikatesser. I tillegg møtte Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Vega verneområdestyre, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Vega kommune ved ordfører, rådmann og miljøvernsjef.

I møtet fikk de ulike interessentene lagt fram sine synspunkt på akvakultur. Møtet ble ledet av Colin Bean.

Siste del av befaringen var et møte med Vega kommune ved formannskap og administrasjon. Prosjektleder for Kystplan Helgeland var også invitert. På møtet presenterte ordfører kommunens arbeid med arealplan og Kystplan Helgeland, mens prosjektleder for Kystplan Helgeland kunne bistå med supplerende informasjon.

 

Bildetekst:

Følgende deltok på befaringen i Vegaøyan (fra venstre bak): fylkeskulturvernleder Geir Davidsen, Nordland fylkeskommune, ordfører André Møller, seksjonssjef Olav Nord-Varhaug, Miljødirektoratet, rådgiver Ann Helen Haumann, Nordland fylkeskommune, fylkesmiljøvernsjef Sveinung Råheim (delvis i skjul), IUCN-ekspert Colin Bean, Arnstein Hansen, Vega formannskap, rådgiver Kjetil Olsen, Nordland fylkeskommune. Midterste rekke fra venstre: verneområdeforvalter Jannike Wika, Vega verneområdestyre, rådgiver Ragnhild Hoel, Riksantikvaren, avdelingsdirektør Berit Halvorsen, Klima- og miljødepartementet, verdensarvkoordinator Rita Johansen, Vegaøyan Verdensarv, seniorkonsulent Ingunn Kvisterøy, Klima og miljødepartementet. Fremste rekke fra venstre: ICOMOS-ekspert Philip Robertson, rådgiver Arnt Olsen, Fiskeridirektoratet og Per Anton Nesjan, folkevalgt SV Vega kommunestyre. Bildet ble tatt av Hildegunn Nordum, fuglevokter i Lånan og daglig leder i Utværet Lånan AS som tok i mot de besøkende og fortalte om fuglevoktertradisjonen i verdensarvområdet.