bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Stor aktivitet framover på Gardsøya

situasjonsskisse

                                                                    Situasjonsskisse: Arkitektene Ekberg Lous

I løpet av november starter arbeidet med den nye fiskerihavna på Gardsøya og da støpes også golvet i verdensarvsenteret. Arbeidet med fiskerihavna og senteret skal foregå parallelt fram til åpning av senteret i 2018 - 2019.

Entreprenøren HENT AS er kommet godt i gang med byggingen av Vega verdensarvsenter og planlegger å gjennomføre golvstøpingen 6. -  9. nov.  Målet videre er å få montert byggelementene før jul. Går alt som planlagt, er bygget tett i løpet av januar. Vega Verdensarvsenter skal stå ferdig 1. august 2018 og med lokal åpning i løpet av høsten. Da skal lokale lag og foreninger og andre interesserte samarbeide med senteret om å lage forskjellige arrangement og tilstelninger.

Den offisielle åpningen blir i 2019 når uteområdene er ferdigstilt og den nye fiskerihavna også er på plass. 

Fiskerihavna

Senteret skal ha felles adkomstvei for biler og busser med den nye fiskerihavnen der arbeider starter opp nå i november. Fiskerihavna og framtidig hurtigåbåtkai og gjestemarina skal også ha felles parkeringsplass på området som nå skal bygges ut. Se illustrasjonsskisse fra Arkitektene EkbergLous.

Vega kommune, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og Vega Verdensarvsenter AS samarbeider om et stedsutviklingsprosjekt for området, med særlig fokus på fesles parkeringsområde og stien til senteret. Forslag til stedsutviklingsprosjekt blir lagt fram som sak i Vega kommunestyre i desembermøtet. Vega kommune skal etter planen søke Nordland fylkeskommune om medfinansiering av arbeidet med uteområdene. Stiftelsen og senteret skal bidra med midler til spleiselaget.

Det planlegges dessuten utstillinger og aktiviteter på uteområdet. Barn og unge kan glede seg spesielt! 

Anbud på Doffin

I januar starter også arbeidet med å lage utstillingene som skal være i senteret.  Responsen har vært god på anbudet på utstillingen som er lagt ut på Doffin, en nettportal for offentlige anskaffelser.

Utstillingen skal lages med utgangspunkt i de innspill som ble gitt på arbeidsverksteder i 2016 med lag og foreninger som er med i Stiftelsens samarbeidsråd og fra andre samarbeidspartnere. Innspillene ble sammenfattet i utstillingskonseptet "Ville, vakre Vega", utviklet av Emergence Projects. Konseptet er basert på aktiviteter og nyskapende formidlingsformer. Utgangspunktet for utstillingen er sett med en 12-årings øyne. Barn og unge får dessuten et eget "Mulighetsrom". Dette rommet er nå under planlegging.