bildegalleri b kart vegaoyan b

Kontakt oss

Har du spørsmål om verdensarv og arbeidet som foregår lokalt, ta kontakt med Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Stiftelsen har kontor i 2. etasje på det gamle Coop-bygget på Nes og er samlokalisert med Vega verneområdestyre, Statens naturoppsyn og Helgeland Museum.

Du kan også nå rette vedkommende på telefon:

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv ved
Styreleder André Møller,
tlf: 75 03 58 00

Daglig leder Rita Johansen,
tlf: 75 03 55 03/97 03 46 46

Prosjektleder barn og unge Lena Fagerwing,
tlf: 99 45 99 95

Senterleder Berit Martinussen,
tlf: 99 72 62 76

Formidlingsleder Ina Andreassen,
tlf: 97 12 38 13

Om du har spørsmål om forvaltningen av verdensarvområdene og buffersonen, ta kontakt med Vega kommune som har forvaltningsansvar for 80 prosent av verdensarvområdet og hele buffersonen. Vega verneområdestyre har ansvar for forvaltningen av verneområdene i verdensarven, mens Nordland fylkeskommune har forvaltningsansvar for de fredete kulturminnene i verdensarvområdet og buffersonen.

Bildetekst: Det gamle Coop-bygget på Nes der Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har kontorer i 2. etasje. (Inngangsdør på baksiden) Foto: Rita Johansen