bildegalleri b kart vegaoyan b

Den kaledonske fjellkjeden

Den kaledonske fjellkjeden ble dannet for 400 millioner år siden. Da ble de to kontinentene Baltica (Skandinavia og Baltikum) og Laurentia (Nord-Amerika/Grønland) presset mot hverandre. Under kollisjonen ble noen av bergartene fra det nordamerikanske kontinentet skjøvet mot øst, og ble en del av det baltiske kontinentet. Disse bergartene dominerer deler av berggrunnen på Vega. Derfor kan en si at Vega geologisk sett er en liten del av Amerika!

Bergartene ble trukket 10-15 km ned i dypet under kollisjonen. Der er temperaturen flere hundre grader Celsius. De bløte bergartene i de nordlige delene av Vega ble deformerte og omdannet. Under den to-tre millioner år lange istiden ble de bløte bergartene slitt ned, mens de harde bergartene ble stående igjen som rygger i terrenget. I dag kan disse ryggene sees som små øyer ute i havet, som i retning og mønster viser foldningene i den kaledonske fjellkjeden.

De hardere bergartene sør på Vega smeltet ikke på samme vis. Derfor framstår noen bergarter der som fragmenter/biter, eller såkalte inklusjoner, ujevnt fordelt i granitten (se bildet). Dette gjelder spesielt kvartsitt og kalkstein. Få steder i verden finnes inklusjoner i et slikt omfang. En student ved det tekniske universitet i Texas har derfor sin doktorgrad på inklusjonene på Vega.

Foto: Rita Johansen