bildegalleri b kart vegaoyan b

Forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområde

Forvaltningsplanen skal danne grunnlaget for en positiv utvikling i verdensarvområdet som sikrer natur- og kulturlandskapsverdiene. Den har som målsetting at de tradisjonelle aktivitetene skal ivaretas og videreutvikles. Den skal videre bidra til å legge grunnlaget for en positiv utvikling for lokalsamfunnet basert på bærekraftig bruk.

Første utgave av forvaltningsplanen var utarbeidet for perioden 2004 - 2010. Den nye forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet i 2014.

Forvaltningsplanen er bygd opp over enkelttema. Hovedfokus er lagt på de temaene som er viktigst for å ta vare på verdiene som ligger til grunn for nominasjonen. Disse er Beite-/slåttelandskap og vegetasjon, Dunværsdrift, Havmiljø, Kulturminner og bygningsarv, Fugleliv, Formidling og Reiseliv/besøksforvaltning. Forvaltningsplanen følges av en handlingsplan for disse temaene som skal rulleres hvert 3. år.

Dunværsdrift og Beite-/ slåttelandskap og vegetasjon er de temaene som krever mest aktivitet for at verdiene skal opprettholdes. Disse er derfor tillagt størst vekt.

Foto: Ådne Aadnesen, Bondebladet