bildegalleri b kart vegaoyan b

Organisasjon

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv ble etablert av Vega kommune og samarbeider i sitt arbeid med både nasjonale, regionale og lokale instanser, lag og foreninger. Se organisasjonskart. 

Nåværende styre består av:

 • Ordfører André Møller, Vega kommune, styreleder
 • Vara: Hilde Sprekenhus, Vega kommune
 • Kari Renate Nilsen, Vega kommunestyre, nestleder
 • Vara: Kjartan Sørøy, Vega kommune
 • Margunn Ebbesen, Stortinget, styrerepresentant
 • Hilde Wika, Vega kommune, styrerepresentant
 • Vara: Ove Horpestad, Vega kommune
 • John Kosmo, Fylkesmannen i Nordland, styrerepresentant
 • Vara: Arne Farup, Fylkesmannen i Nordland
 • Sten-Rino Bonsaksen, Helgeland Museum, styrerepresentant
 • Vara: Magnar Solbakk, Helgeland Museum
 • Kai Breivoll, Nordland fylkeskommune, styrerepresentant
 • Vara: Ruth Tove Trang-Liljar
 • Inger Pedersen Toppen, Stiftelsens samarbeidsråd, styrerepresentant
 • Vara: Arnstein Hansen, Stiftelsens samarbeidsråd

Observatører: Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Vega verneområdestyre, Statens naturoppsyn.

Styret skal ha et samarbeidsråd som skal gi impulser til styrets arbeid. Samarbeidsrådets leder er medlem av Stiftelsens styre.

Følgende lag og foreninger er representert i samarbeidsrådet:

Hysværøyan Grunneierlag, Nordland Ærfugllag, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland, Vega Bonde- og Småbrukarlag, Skogsholmen Grendelag, Vega Bondelag, Vega Fiskarlag, Vega Kystlag, Vegaøyans Venner, Vega skole, Skogholdt ungdomslag, Ylvingen, Utværet Lånan AS, Vega Ungdomsråd, Naturvernforbundet i Nordland, Helgeland Reiseliv.