bildegalleri b kart vegaoyan b

Husmannsplassen Store Emårsøy

Store Emårsøy ligger nord-nordøst av Vega, mellom det gamle handelsstedet Tåvær og skoleøya Skogsholmen. De siste årene er den gamle husmannsplassen på Store Emårsøy bygd opp av Turid Næss og Gisle Ebbesen som Vega Kystgård. De er bønder på Vega og har gjennomført et omfattende restaureringsarbeid på øya. Med fortellinger, sang og en smakebit av tradisjonell kost, kan den besøkende oppleve en historisk reise og få inntrykk av hvordan fiskerbøndene levde fra 1800-tallet og fram til i vår tid. Fra sommeren 2018 må det gjøres avtaler for grupper.

Den yngre garde i familien står for slått på sommeren og de har de siste årene tatt i mot skoleelever som lærer om hvordan en tidligere kunne overleve ute i øyverdenen med å være selvforsynt.

Bosetting
Store Emårsøy var husmannsplass fra cirka 1780 til 1905. Utover på 1900-tallet var det bare ett småbruk på øya, med et par kyr og noen sauer. Fiske var hovednæringen, mens sel- og oterjakt, sanking av egg og dun var viktige binæringer.

I 1957 forlot den siste familien øya, naust og fjøs ble revet, og huset sto og forfalt. Livet på Emårsøy er godt dokumentert med bilder av den siste familien som bodde på øya. Flere av bildene henger på Skogsholmen Gjestehus.

 

Bildetekst: Gisle Ebbesen og Turid Næss guider besøkende på Store Emårsøy. Foto: Gisle Ebbesen

Ferdsel på naturens premisser

Vis miljøhensyn og vær forsiktig ved bruk av åpen ild.