bildegalleri b kart vegaoyan b

Vern i verdensarvområdet

Vega kommune har lokal forvaltning av verneområdene innenfor Vegaøyan verdensarvområde. Verneområdene forvaltes av Vega verneområdestyre med verneområdeforvalter Jannike Wika som styrets sekretær og saksbehandler.

Vega verneområdestyre inngår i Forvaltningsknutepunkt Nes, sammen med Statens naturoppsyn og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

Totalt 22 prosent av verdensarvområdet er vernet som naturvernområder eller etter kulturvernloven. Verneområdene har samlet sett internasjonal verdi:

  • Lånan/Skjærvær, Eidemsliene, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservat.
  • Muddvær, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde
  • Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning

All ferdsel i verneområdene må skje på naturens premisser. I henhold til verneforskriftene er dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser, fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Det er ilandstigningsforbud i Lånan/Skjærvær naturreservat 15. april - 31. juli (dvs de ubebodde øyene rundt Lånan og Skjærvær).

Hundeeiere anmodes til å unngå å ha med hunder på land i fugleværene i Vegaøyan i hekkesesongen. Båndtvang gjelder 1. april – 1. oktober.

Verneforskrifter:

Eidemsliene
Holandsosen
Hysvær/Søla landskapsvernområde
Kjellerhaugvatnet
Lånan/Skjærvær naturreservat
Lånan/Skjærvær fuglefredningsområde
Muddværet fuglefredningsområde

Bildetekst: E (ærfuglhunn) med e-unge. Foto: Lars Løfaldli