bildegalleri b kart vegaoyan b

Verdensarv i unge hender

UNESCOs verdensarvkonvensjon legger stor vekt på at verdensarven skal formidles til barn og unge, slik at de forstår hvorfor hjemstedet deres eller et kulturminne på hjemstedet, har fått verdensarvstatus. En slik forståelse er det beste utgangspunktet for at de i nåtid og framtid tar vare på verdensarven. Stiftelsen Vegaøyan setter derfor av penger på sitt budsjett for å støtte det arbeidet som foregår lokalt. Stiftelsen har også en engasjementsstilling i 50 prosent for en medarbeider som følger opp dette arbeidet.

Stiftelsen har de siste årene hatt samarbeid med Vega skole, Brønnøysund videregående skole og Vefsn videregående skole om ulike prosjekt:

  • Slåttearbeid i Skogsholmen for 10. klasse på Vega skole, Brønnøysund VGS og Vefsn VGS.
  • Hogst av løvskog i Kjellerhaugvatnet naturreservat i samarbeid med Vefsn VGS.
  • Prosjekt om ærfugltradisjon, marint miljø og søppel i fjæra i samarbeid med Vega skole

Stiftelsen har arrangert kurs i digital historiefortelling for alle klassene på mellomtrinnet og i ungdomsskolen på Vega. Elevene har laget flotte historier om natur, kultur og forskjellige begivenheter lokalt. Historiene er publisert på nettstedet Verdensarv i unge hender som er laget av stiftelsen. På dette nettstedet legges også ut bilder og historier fra turer og aktiviteter.

Stiftelsen samarbeider med Helgeland Museum om opplegg for klasser fra Brønnøy som kommer til Vega på todagers turer.

Klasser fra de videregående skolene i Brønnøysund og Mosjøen og grunnskolen på Vega har de siste årene vært i Skogsholmen for å lære kulturlandskapsskjøtsel. Foto: Lena Fagerwing

Digital fortelling

Elevene i 4. 10. klasse ved Vega skole har laget digitale historier om lokal kultur, natur og historie.