muddver-mot-vega.jpg

Velkommen til Vegaøyan verdensarv

Vegaøyan er ærfuglens rike med 6500 øyer holmer og skjær spredt over 1073 km2.
I dette gruntvannsområdet  har mennesker bodd i mer enn 11000 år.

I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv som det første norske kulturlandskapsområdet. UNESCOs liste over verdensarven, World Heritage List, inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi i en global sammenheng. Les mer

På nettsidene www.verdensarvvega.no finnes informasjon om Vegaøyans verdensarvstatus og det viktige arbeidet som foregår både lokalt og nasjonalt for å sikre verdensarven.

Nettstedet er utviklet og driftes av Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv som er etablert av Vega kommune for å koordinere arbeidet med å ta vare på verdensarven. En del av arbeidet er også å bidra til videreutvikling av lokalsamfunnet.
Stiftelsens arbeid finansieres via egne verdensarvmidler fra Miljøverndepartementet og ulike prosjekt som det søkes midler til fra ulike instanser. Stiftelsens styre har representanter fra Vega kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Helgeland Museum. Styret har også observatører fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Vega verneområdestyre og Statens naturoppsyn. Stiftelsen har et eget samarbeidsråd med 18 lokale lag og foreninger.

Ta gjerne kontakt for spørsmål og innspill til stiftelsens arbeid, om nettsidene og Vegaøyan Verdensarv.

Foto forside og bildegalleri: Inge Ove Tysnes, Lars Løfaldi, Rita Johansen, Nils Røv, Torild Wika, Knut Wika