vegaøyan verdensarv

Lyser ut to byggningsvernstillinger

Helgeland Museum lyser ut to bygningsvernstillinger for Vegaøyan Verdensarv. Stillingene blir på Vega og med kontor i verdensarvsenteret.

De to nye stillingene er som bygningsvernkoordinator og bygningsvernrådgiver. Bygningsvernkoordinator skal samarbeide med bygningsvernrådgiver for å ivareta museets oppgaver på Vega, og i fellesskap med rådgiver oppleves som gode samarbeidspartnere for Vega kommune, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og andre samarbeidspartnere for museet. 

Bygningsvernkoordinator skal lede arbeidet med å etablere et bygningsvernsenter med verksteder i låven på den gamle prestegården på Vega. Andre viktige arbeidsoppgaver blir å koordinere ulike aktiviteter som kurs, workshops, markedsføring og annen aktivitet som bygningsvern har behov for, bidra til å skape et aktivt læringsmiljø vedrørende tradisjonshåndverk og bidra i Helgeland Museum sitt helhetlige arbeid med bygningsvern

Bygningsvernrådgiver får som sine viktigste arbeidsoppgaver å samarbeide med lokale eiere av hus og bygninger som trenger restaurering, men også ha nær kontakt med Vega kommune, Nordland fylkeskommune og statlige myndigheter i tillegg til museets organisasjon. Andre viktige oppgaver er å følge opp samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune, søknadshåndtering, kvalitetssikring og rapportering, bidra til å utvikle et bygningsvernsenter på Vega, bidra til å skape et aktivt læringsmiljø vedr tradisjonshåndverk, bidra i Helgeland Museum sitt helhetlige arbeid med bygningsvern og legge til rette for og delta i forskning