vegaøyan verdensarv

Ferdsel i Verdensarvområdet

Du kan besøke Lånan i verdensarvområdet på guidete båtturer på sommeren, ta rutebåten til Skogsholmen eller padle alene mellom øyer og skjær. Turene går med en sikker båt og det er lokale guider ombord. Hver av øyene har eget vertskap som tar imot de besøkende, formidler sin historie og byr på lokalprodusert mat. For nærmere informasjon, besøk Visit Vega.

Mulighetene er mange, men husk at all ferdsel skal skje på naturens premisser. Besøkende i egen båt bes om å ta særlig hensyn i hekkesesongen 15. april – 31. juli, og holde lav fart nært land og i sundene mellom øyene. I henhold til verneforskriftene er dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser, fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Det er ferdselsforbud i Lånan/Skjærvær naturreservat 15. april – 31. juli. Hundeeiere bes om ikke å ta med hunder på land i fugleværene i Vegaøyan i hekkesesongen. Båndtvang gjelder 1. april – 01. oktober. Det er ikke tillatt å sette opp telt i Muddvær, Skjærvær, Flovær, Lånan, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet, samt alle øyene innafor Lånan/Skjærvær naturreservat.

Ferdselkart

I forbindelse med utarbeidingen av Besøksstrategien for verneområdene på Vega i 2020, ble det hentet inn kunnskap for å lage et sårbarhetskart for fuglelivet i Vegaøyan verdensarvområde. Ferdselskartet viser hvor det er sårbart på sjøen. Hekketiden (grønt område på kartet) varer fra 15.april – 31.august. Mytetiden (blått område på kartet) er tiden på året hvor grågås og andefugler samles på sjøen for å felle gamle fjær. Da er de flygeudyktige. I våre områder er denne tiden fra månedsskifte juni/juli til september. I disse tidene må de som ferdes på sjø og land vise ekstra hensyn til de allerede hardt pressede sjøfuglene som har valgt vårt område for å gjennomføre årets hekking og myting.

Bruk av vannscooter, drone og surfebrett er ikke tillatt i verneområdene på Vega.