vegaøyan verdensarv

Tåvær

Navnet Tåvær betyr ”to vær” og henger sammen med formen på øya. Øya har hatt tre husstander, og var bebodd fram til 1985. Tåvær tilhørte tidligere Tjøtta kommune og var handelssted for øyene vest for Tjøtta – derav navnet Vesterøyene som fremdeles blir brukt om dette området av Vegaøyan. I 1964 ble Tåvær en del av Vega kommune. 

Tåvær var det eneste handelsstedet i Vesterøyene med jekt som kjøpte fisk i Lofoten, butikk og posthus. På det meste fikk 150 mennesker posten sin til øya. På en naboøy, Buøya, hadde de klippfisktørking.

Det lille handelsstedet ligger vakkert til inne i vika. Våningshuset er fra 1875, øvrig bebyggelse består av butikkbygning, uthus, eldhus, brygge og kai. Tidligere sto også et gammelt storbåtnaust her. Handelsstedet er vakkert restaurert med eldhus, posthus og hage.

Tåvær
Tåvær. Foto: Ina Andreassen
Øverstua. Foto: Ina Andreassen
Tåvær sett fra nord. Vega og Søla kan sees i bakgrunnen. Foto: Inge Ove Tysnes

Øverstua

Øverstua fra 1793 ligger øverst på øya med utsyn mot alle himmelretninger. Huset er overtatt av foreningen Vegaøyans Venner. Andelslaget Øverstua, Tåvær sluttførte sommeren 2013 restaureringen av huset, men det har fram til 2017 foregått malearbeid og øvrig arbeid i huset. Planen er at besøkende skal kunne leie Øverstua til overnatting. Tåvær har ikke anløp av cruisebåt på sommeren, men egner seg godt som turmål for padlere og andre med egen båt.

Det beste er da å legge til på østsiden av øya, eller evt gjøre avtale med eier av hovedhuset om å bruke kaia på vestsiden. Siden øya er i privat eie, er det beste å ta kontakt med eierne om en ønsker å campe. Nærmere informasjon fås hos Visit Vega.

I bildeserien under kan dere se reisen Øverstua hadde fra forlatt nordlandshus til et nydelig restaurert bygg. Bildene er tatt av Rita Johansen og Håkon Bergåker.

Fargeundersøkelser

På oppdrag av Nordland fylkeskommune har Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, utført bygnings- og fargearkeologiske undersøkelser i Øverstua. Undersøkelsene omfatter rommene i første etasje, samt deler av rommene i 2.etasje. Arbeidet med bygningen inngikk som en del av prosjektet Kystens øysamfunn. Det er også gjennomført fargeundersøkelser på Vegaøyan. Målet med arbeidet var å finne ut av bygningens farge- og bygningshistorikk og kunnskapen brukes nå ved istandsetting av bygningen.

Emigranthistorie

Øverstua har en spennende emigranthistorie. Derfra emigrerte 9 brødre og to søstre til staten Washington på Vestkysten av Amerika. Brødrene bosatte seg på øya Puget Island og ble fiskere, mens søstrene slo seg ned på Vashon Island og ble bærdyrkere. To av søstrene ble igjen på Tåvær hvor den ene overtok Øverstua mens den andre bygde nytt hus nord på øya. Også dette huset blir tatt vare på.