Stiftelsen

Stiftelsen har som formål å bidra til at områdets verdier blir tatt vare på og har ansvar for å rapportere til Unesco om forvaltning, formidling, forskning og lokalt arbeid med å ta vare på og utvikle verdensarvområdet

Les mer

Barn & Unge

Unescos verdensarvkonvensjon legger stor vekt på at verdensarven skal formidles til barn og unge, slik at de forstår hvorfor hjemstedet deres, natur- eller kulturarven på hjemstedet har fått verdensarvstatus.

Les mer

Ærfugltradisjonen

Med verdensarvstatusen har Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv fått økonomi til å kunne gi tilskudd til fuglevoktere for å være ute på øyene. Dette har gitt en positiv utvikling i Vegaøyene. Antall fugl og fuglevoktere er nå tredoblet fra for noen år tilbake..

Les mer

Forskning

Flere forskningsinstitusjoner har gjennom en årrekke drevet forskning på natur- og kultur på Vega; fra steinalder til geologi, marint miljø og dyre- og fugleliv. Den siste forskningsrapporten ble publisert i juli 2023.

Les mer