stiftelsen vegaøyan verdensarv

Tildeling av midler til frivillige lag og foreninger 2023

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har avsatt midler i budsjettet for 2023 som frivillige lag og foreninger kan søke på. Søknadsfrist er 31. mars 2023. 

Stiftelsens formål er å bidra til ivaretakelse av verdier og kvaliteter som ligger til grunn for utpekning av Vegaøyan som verdensarvområde. For å oppfylle formålet skal stiftelsen blant annet arbeide for dokumentasjon, formidling/informasjon, skjøtselstiltak/restaurering, nettverksbygging/samarbeid.

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv ønsker derfor å lyse ut tilskuddsmidler til lag og foreninger som arbeider for å fremme og støtte opp om verdiene i Vegaøyan verdensarvområde. Midlene må brukes til konkrete prosjekter og tiltak. Søknadene må inneholde prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Søknader sendes til post@verdensarvvega.no. Har du spørsmål, kan du ringe 97 03 46 46.