vegaøyan verdensarv

Avgjørelse snart klar

Kommunal- og distriktsdepartementet vil i løpet av de nærmeste ukene ta en avgjørelse om de vil godkjenne Kystplan Helgeland med to akvakulturlokaliteter i Vegaøyan verdensarvområde

Ved innskrivingen av Vegaøyan på UNESCOs verdensarvliste i 2004, ba Verdensarvkomiteen om at grensen mellom bevaring og bærekraftig utvikling med hensyn til havbruket, måtte avklares.

Da Vega kommune vedtok Kystplan Helgeland i 2014 med to nye oppdrettslokaliteter i verdensarvområdet, ga Riksantikvaren og Statsforvalteren I Nordland innsigelser til planen. Innsigelsesmyndighetene mente at konsekvensene av akvakultur i verdensarvområdet ikke var tilstrekkelig utredet. Vega kommune bestilte derfor en utredning fra Instead Heritage som har vært benyttet av UNESCO i arbeidet med retningslinjer for oppfølging av Verdensarvkonvensjonen. Høsten 2022 kom konsekvensutredningen og den anbefalte ikke oppdrett i verdensarvområdet. Vega kommune vedtok likevel Kystplan Helgeland med de to lokalitetene da den var ute på 4. gangshøring og Riksantikvaren og Statsforvalteren opprettholdt dermed sine innsigelser.

Nå skal det tas en endelig avgjørelse i Kommunal- og distriktsdepartementet om planen skal godkjennes med de to lokalitetene. Før avgjørelsen tas, var representanter fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Fiskeridepartementet, samt Nordland fylkeskommune, Statsforvalteren i Nordland, Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Vega kommune samlet i møte 21. mars der partene skulle legge fram sitt syn på forholdet mellom akvakultur og verdensarv. Møtet ble etterfulgt av en befaring i verdensarvområdet der de fleste deltakerne i møtet kunne delta. Underveis fikk deltakerne informasjon fra ordfører André Møller, teknisk sjef Anders Karlsson og verdensarvkoordinator Rita Johansen.

Kommunal- og distriktsdepartementet skal ha en avgjørelse klar i løpet av de nærmeste ukene. Den kan ikke påklages.