vegaøyan verdensarv

Videre Lesning

A-M

«BREMSTEIN» (1992)

Skrevet av Kristian Bremstein og Ingvar Andersen
Utgitt som en del av Vega Kulturkontors historieskrifter, hefte 1.
Mer informasjon om utgivelsen kan du finne på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

«”DEN NORDLANDSKE FUGLEPLEIE” –
HERLIGHETER, UTVÆR OG CELEBER VERDENSARV» (2015)

Skrevet av Bente Sundsvold
Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor ved
UiT Norges Arktiske Universitet.
Du kan laste ned oppgaven på UiT sine nettsider.

«EDDERDUN FRA NORD» (2012)

Skrevet av Jon Suul.
Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening.
Du kan bestille boken på naturogfritid.no.

«EN BERETNING OM NORSKE ØYVÆRINGER I COLUMBIA RIVER» (1999)

Skrevet av Rita Johansen.
Utgitt på Frifant Vega.
Du kan lese boken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

«FISKEMÉDENE I BREMSTEIN» (2008)

Skrevet av Inger Pedersen Toppen.
Utgitt som særtrykk fra Årbok for Helgeland 2008.
Du kan lese heftet på Docplayer.

«HELGELAND HISTORIE BIND 1: FRA DE ELDSTE TIDER TIL
MIDDELALDERENS BEGYNNELSE CA. 1030» (1985)

Redaksjon Kristian Pettersen og Birgitta Wik
Utgitt av Helgeland Historielag
Boken kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

«I FUGLEVÆRET» (2009)

Skrevet av Inga E. Næss
Utgitt på Orkana Forlag
Boka kan kjøpes hos Libris Helgeland.

«I ÆRFUGLENS RIKE» (2013)

Skrevet av Ann Kristin Klausen.
Utgitt i samarbeid med Helgeland Museum på Orkana akademisk / Orkana forlag as.
Du kan bestille boken på norli.no.

«KULTURMINNER PÅ SØR-HELGELAND. UTVALGTE NASJONALT
OG REGIONALT VIKTIGE KULTURMINNER I KOMMUNENE VEGA,
VEVELSTAD, BRØNNØY, SØMNA OG BINDAL.» (2013)

Utgitt av Nordland Fylkeskommune. Trykket av Akademika forlag.
Boken kan bestilles på Haugenbok sine nettsider.
Versjonen fra 2011 kan leses på NFK sine nettsider.

«KYSTKVINNEN. FISKERBONDE OG OMSORGSBÆRER» (2010)

Skrevet av Dagrunn Grønbech.
Utgitt av Helgeland Museum og Kvinnemuseet i Kongsvinger.
Du kan bestille boken på Biblioteksentralen sine nettsider.

«LEVD LIV PÅ HELGELANDSKYSTEN» (2016)

Skrevet av Torleif Idar Johansen.
Utgitt på Kolofon Forlag.
Boken kan bestilles på norli.no.

«LIVET I FLÆSEN – EN ØYGRUPPE PÅ HELGELANDSKYSTEN.
BERETNINGER FRA FØRSTE HALVDEL AV 1900-TALLET.» (2018)

Skrevet av Dagrunn Grønbech
Utgitt på Selhornet Forlag – Helgeland Museum.
Boken kan bestilles på librishelgeland.no.

«MED EA SOM HUSDYR. EGG- OG DUNVÆR I VEGA.» (1998)

Skrevet av Inga E. Næss
Heftet er utgitt som en del av samlingen “Fotefar mot nord”.
Heftet kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

«MENNESKESTEDER GJENNOM 10 000 ÅR» (1995)

Skrevet av Hein Bjartmann Bjerck
Artikkel i Ottar , 4 – 1995.
Artikkelen kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

«MINNEBOK OVER VEGAVÆRINGER OMKOMNE PÅ SJØEN» (1959)

Utgitt av Vega Distriktsfiskarlag
Boken kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

«MOR KRISTINE» (3. UTG 2010)

Skrevet av Signe Husøy og Solbjørg Koksrud
Boken kan kjøpes hos Utværet Lånan AS.

N-Å

«NORGES ÖAR» (2018)

Skrevet av Anders Källgård.
Utgitt på Carlsson Bokförlag.
Boken kan bestilles på adlibris.no.

«RAPPORT FRA KAPTEIN SJØBERG 1941-1943.
MAJAVASSTRAGEDIEN» (2011)

Utgitt av Oladalens Venner.
Boken kan bestilles på librishelgeland.no.

«SKJÆRVÆR» (1994)

Skrevet av Hilda-Marie Roksvaag og Arthur Ronland
Utgitt som en del av Vega Kulturkontors historieskrifter, hefte 2.
Heftet kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

«UTVANDRERNE. EMIGRANTER FRA VEGA 1869-1929 (1975)»

Skrevet av Haakon O. Wika
Utgitt på eget forlag
Boken kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

«VEGETASJONSENDRINGER I ET KYSTKULTURLANDSKAP» (1995)

Skrevet av Lise Hatten, Hanne Sickel, Reidar Elven og Ann Norderhaug
Artikkel i Ottar , 4 – 1995.
Artikkelen kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

«VEGA BYGDEBOK BIND II»

Skrevet av Haakon O. Wika
Utgitt av Vega Kommune
Boken kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

«VEGA – FRA FJELL TIL GRUNNER» (2011)

Skrevet av Inge Ove Tysnes.
Utgitt på Syv søstre forlag.
Les mer om boken på Biblioteksentralen sine nettsider.

«VEGA – GJENNOM 10 000 ÅR» (1999)

Redaktør Inga E. Næss
Utgitt av Vega kommune.
Boken kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

«VEGAS HISTORIE DEL 4 – LOKAL KULTUR OG ETTERKRIGSTIDA 1945-1985.
DEL 2 – ETTERKRIGSTIDA 1945-1985.» (1986)

Skrevet av Ingvar Andersen
Utgitt av kulturetaten i Vega.
Boken kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

«VEGA: OPPLEV STEINALDERØYA» (1989).

Hein Bjartmann Bjerck
Utgitt av Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet
Heftet kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

«VEGAPOSTEN. POSTHISTORIEN FOR VEGA PÅ SØR-HELGELAND» (2012)

Skrevet av Jon Suul og Rune Kristiansen.
Utgitt i samarbeid med Vegaøyans Venner.
Heftet kan kjøpes hos Libris Helgeland.

«VEGAØYAN VERDENSARV. KULTURHISTORISK REISEBOK.» (2008)

Skrevet av Inga E. Næss og Rita Johansen.
Utgitt på Orkana Forlag.
Boken kan kjøpes hos norli.no.

«ÆRFUGL» (1992)

Redaktør Geir Wing Gabrielsen
Ottar , 1 – 1992.
Heftet kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

«ÆRFUGLENE PÅ LÅNAN» (2017).

Utgitt av Utværet Lånan AS.
Boka kan kjøpes fra Utværet Lånan AS sin nettbutikk.

«ØYLANDET. DAGLIGLIV PÅ HELGELANDSKYSTEN.» (2013)

Skrevet av Inga E. Næss.
Utgitt på Orkana Forlag.
Boka kan bestilles fra Orkana Forlag sin nettbutikk.