STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

Verdensarven i unge hender

Unescos verdensarvkonvensjon legger stor vekt på at verdensarven skal formidles til barn og unge, slik at de forstår hvorfor hjemstedet deres, natur- eller kulturarven på hjemstedet har fått verdensarvstatus.

En slik forståelse og engasjement er det beste utgangspunktet for at de i nåtid og framtid tar vare på verdensarven. Stiftelsen Vegaøyan setter derfor av penger på sitt budsjett for å støtte det arbeidet som foregår lokalt. Stiftelsen bidrar med midler til en stilling som formidler med spesielt ansvar for barn og unge i Vega Verdensarvsenter. Stiftelsen var også pådriver for å få finansiert et Skaperverksted (MakerSpace) i verdensarvsenteret. Rommet er godt utstyr for å inspirere til kreativitet og gründerskap og ble finansiert med blant annet sponsormidler fra Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge. Andre gode bidragsytere til barne- og ungdomssatsningen har vært Nordland fylkeskommune og UNESCO-kommisjonen.

Klasser fra de videregående skolene i Brønnøysund og Mosjøen og grunnskolen på Vega var i noen år i Skogsholmen for å lære kulturlandskapsskjøtsel. De senere årene har dette foregått på Vega eller i Emårsøy.

Stiftelsen har de siste årene hatt samarbeid med Vega skole, Brønnøysund videregående skole og Vefsn videregående skole om ulike prosjekt:

  • Camp på Vega Kystgård for 10. klasse ved Vega skole
  • Prosjekt om ærfugltradisjonen i Lånan
  • Opplegg i Skaperverkstedet i Vega verdensarvsenter i samarbeid med Vega skole og andre skoler
  • Skjøtselsprosjekt i Vegaøyan og på Vega

Stiftelsen og verdensarvsenteret samarbeider med Helgeland Museum om opplegg for klasser fra Brønnøy som kommer til Vega på todagers turer.