Det blir ikke blir akvakultur i verdensarvområdet og buffersonen

Sier nei til oppdrett ved Rørskjæran og Hysvær

Regjeringen sier nei til søknadene om oppdrett ved Rørskjæran og Hysvær i Vegaøyan Verdensarv. Regjeringen vil i stedet gi ti millioner kroner fordelt over to år for å bidra til bærekraftig næringsutvikling i Vega.

Bidraget kommer som et alternativ til mer oppdrett i verdensarvområdet. Tilskuddet kom gjennom revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 14. mai.

10 millioner

I en uttalelse fra regjeringen sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen: – De norske verdensarvområdene er blant verdens mest verdifulle kultur- og naturområder. Å forvalte et verdensarvområde gir mange fordeler – og noen ganger også utfordringer – for et lokalsamfunn. Vi vil gi ti millioner kroner over to år til Vega for å bidra til bærekraftig næringsutvikling som samtidig tar vare på verdensarven.

Vil hjelpe Vega

Klima- og miljøministeren får følge av kommunal- og distriktsminister Erling Sande som framholder at storsamfunnet har en viktig oppgave med å bidra i arbeidet med å finne muligheter for næringsliv og muligheter når regjeringen nå ikke godkjenner de to lokalitetene. – Vi må finne gode måter å utvikle også de lokalsamfunnene som ligger i tilknytning til verdensarvområder. Det er viktig å si at både akvakultur og annen aktivitet vil fortsatt kunne være en del av den framtidige arealutviklingen i Vega, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Styrke lokalt arbeid

Bidraget til Vega kommune består av to elementer. Regjeringen vil, som forslag i revidert nasjonalbudsjett, gi ti millioner kroner fordelt over to år som tilskudd til kommunen. Fem millioner kroner vil komme allerede i 2024. Dette skal styrke Vega kommunes arbeid med bærekraftig lokalsamfunns- og næringsutvikling og bygge opp under verdenarvverdiene. Verdensarvområdet dekker store deler av kommunens areal, og bevilgningen skal bidra til kommunens behov for utvikling på lik linje med nabokommunene.

Regjeringen vil også gi bistand til å finne nye mulige områder for konvensjonell oppdrettsvirksomhet og andre former for akvakultur, utenfor Vegaøyan verdsarvområde.

Det internasjonale oppdrettsselskapet Mowi har fått nei til fra Regjeringen til oppdrettslokaliteten Rørskjæran sør ved Søla i Vegaøyan verdensarvområde. Se gul markering av lokaliteten. (Foto: Ina Andreassen)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vega-kommune-motsegn-til-to-omrade-for-akvakultur-i-kystsoneplan-helgeland/id3039124