Vegaøyan Verdensarv 1 – 3. juli:

Med ulike arrangement 1. – 3. juli vil Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv markere 20 årsjubileet for Vegaøyan Verdensarv. Målet er både å feire verdensarven og markere de utfordringene som natur og miljø står overfor.  Gjennom prosjektet «Sound of Silence» setter Stiftelsen spesielt fokus på den dramatiske nedgangen i sjøfuglbestandene.   

Første del av «Sound of Silence» ble arrangert 3. – 4. april i Bodø og Fleinvær da rundt 100 engasjerte deltakere møttes for å høre fuglevoktere og forskere beskrive situasjonen for både sjøfuglene, naturen og miljøet. Gjennom gruppediskusjoner og utfordringer til politikere, kunstneriske uttrykk, utstillinger og musikk de to dagene, ble deltakerne enige om at det er viktig å slå alarm og arbeide sammen for å få sjøfuglenes situasjon på den nasjonale agendaen.  

I dagene 1. – 3. juli fortsetter «Sound of Silence» på Vega.

Jubileumsmarkering

Vegaøyans jubileum blir markert 1. juli med aktiviteter for barn på formiddagen og pølsefest. Se program for dagen.  Da blir det også premiere på konsertforestillingen «Øyeblikk mellom dun og vinger», ved komponist og musiker Bente Mari Mortensen.

Kl 18 er det åpent arrangement på Vega Verdensarvsenter der kulturminister Lubna Jaffery, riksantikvar Hanna Geiran, fuglevoktere, forfatter Inga E Næss, fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik og de to ordførerne på Vega og i Brønnøy deltar. Barn og unge får en viktig rolle i programmet. Mellomtrinnet ved Vega skole lager sangforestillingen «Viser fra horisonten» om visedikterne Bjørnar Stensholm og Emelius i Kvalholmen og skal framføre to av sangene denne kvelden. Statsråd Lubna Jafferey skal også åpne utstillingen «Sjøfuglarkivet på heimvei» sammen med kurator/fuglevokter Vibeke Steinsholm.

Øytur til Lånan

Fuglevokterne i Lånan vil også invitere til bursdag for Vegaøyan Verdensarv! Det skjer 2. juli med båt fra Gardsøy kl 09:00 og retur kl 13:00.

Fuglevokterne skal fortelle om Lånan og fuglevoktertradisjonen. Det blir framføring av konsertforestillingen «Øyeblikk mellom dun og vinger», ved komponist og musiker Bente Mari Mortensen, lunsj med lokalmat fra Stavsmarken gård og Vega Delikatesser, taler, auksjon, sang og leker for barna. Påmelding til tur. Kr 1450 per person. Kr 700 for barn over 6 år. Gratis under 6 år. Les mer om Utværet Lånan på www.lanan.no  

På Vega Verdensarv blir det også en unik opplevelse 2. juli kl 19 med konsert/opptreden med perkusjonist Sytze Pruiksma og fugleforsker Theunis Piersma, Vadehavet verdensarvområde, Nederland. Vega Verdensarvsenter. Kr 250 pr pers. Billett i døra. Dørene åpner allerede kl 18 når senterets kokker byr på tapas med lokalmat!

SoS – Sjøfuglkonferanse 3. juli

Gjennom SoS – Sjøfuglkonferansen 3. juli på Vega Verdensarvsenter vil Stiftelsen Vegaøyan og samarbeidspartnere synliggjøre de utfordringer sjøfuglene står overfor: hva er de praktiske observasjonene? Hva kan forskerne lære av den praktiske kunnskapen hos fuglevokterne? Kan lokalsamfunnene lære noe av forskerne? Hva sier politikerne?

Og vi spør hvordan vi kan hjelpe sjøfuglene? Kan de i fellesskap få satt situasjonen for sjøfuglene på den nasjonale og internasjonale agendaen? Og kan vi i fellesskap finne løsninger for sjøfuglene; sikre areal i kystsonen og i havområdene, forhindre forstyrrelser i hekketiden og kan det gjøres noe i forhold til fiskeredskaper som er dødsfeller for fuglene? Prosjektet «Sound of Silence – Lyden av stillhet», har en tittel inspirert av hvordan lyden av fuglene i fuglefjellene og fugleværene stilner stadig flere steder. Vårt mål er å bidra til at utviklingen skal snu. Samarbeidspartnere er UiT – Norges Arktiske Universitet, Bodø2024, Nordland fylkeskommune, Randsone Vega, Kunstbruket ved Vibeke Emilie Steinsholm, Vega kommune og Vega Verdensarvsenter.

Påmelding