vegaøyan verdensarv

Vegaøyan verdensarv med i Bodø2024!

Vegaøyan Verdensarv lanserer prosjektet Sound of Silence og E-magasinet for å hjelpe sjøfugl i fare!

Følg med på prosjektet her: https://soundofsilence.no    

E-magasinet kommer i månedlige utgaver på nett i 12 måneder, som nedtelling til Bodø2024. E-magasinet inneholder intervju med fuglefolk, bl.a. fuglevoktere, forskere, mediefolk og kunstnere, samt aktiviteter for barn og informasjon om sjøfugl. https://soundofsilence.no/e-magasin/

Dette er Bodø 2024. https://www.bodo2024.no

Bodø2024 er det største kulturprosjektet i Nord-Norge noensinne. I 2024 blir det gjennomført over 600 arrangementer i hele Nordland fylke, der Sound of Silence på Vega er ett blant disse. Bodø2024 har valgt å fokusere på blant annet ungdom, kompetansebygging og bærekraft.

Bodø2024 er et samfunnsprosjekt som skal gjøre regionen vår en attraktiv plass å bo i.

Hva om lyden av sjøfuglene blir borte? 

Gjennom prosjektet Sound of Silence skal vi samle forskere, forvaltere, kunstnere og lokalbefolkning for å gi sjøfuglene en røst! Det meste av aktivitet blir i april 2024 under fanen Spring Optimism, når Sound of Silence, trekkfuglene og kysten settes på programmet en uke til ende. Da inviterer Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og Bodø 2024 til symposium med forskere, praktikere, politikere, forvaltere, kunstnere og mange andre aktører; fra de som lever ved fuglefjellet på Røst til de gamle dunværene sør for Bodø, Vegaøyan verdensarv, Vadehavet i Nederland og alle andre interesserte. Vårt mål er å gi sjøfuglene en stemme – gi dem hjelp!

MEN: Foruten symposium, sjøfuglutstilling og barneverksteder i Bodø, blir det også lignende arrangement på Vega i juli 2024 da Vegaøyan Verdensarv kan feire 20 årsjubileum for verdensarven! Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv arbeider nå med å skaffe finansiering av prosjektet i Bodø og på Vega og vil invitere lokalsamfunnet inn til idémyldring om lokale aktiviteter når finansieringen er på plass.

Bakgrunn: Siden 2005 har det vært en tilbakegang på 30 prosent i hekkebestandene på det norske fastlandet. Hele 16 av de 28 helt marine sjøfuglartene som oppholder seg i norske farvann i løpet av året, er på den norske rødlista. Det vil si at de regnes som nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet.

I Vegaøyan har vi arbeidet de siste 20 årene for å rekruttere fuglevoktere, formidle duntradisjonen og hjelpe sjøfuglene. Nå vil vi sette situasjonen for sjøfuglene på dagsorden for alle i Europa. Det skjer gjennom prosjektet Sound of Silence som blir Vegaøyan Verdensarvs del inn i Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024. Og vi vil at en viktig del av Nordlands identitet skal nå flere: Lyden av sjøfugl.