vegaøyan verdensarv

Bremstein

Fiskeværet Bremstein ligger 22 nautiske mil sørvest av Vega, ytterst mot storhavet, og var tidligere det største fiskeværet i Vega. Været består av tre mindre øyer og flere små holmer og skjær. Navnet Bremstein kan komme av brim som betyr kant, brenning, og steinn kan bety høy holme, altså den holmen havet bryter mot.

Været var bebodd fra 1600-tallet til 1923. Det ble opprettet brevhus i Bremstein i 1914. Brevhuset ble senere omgjort til poståpneri og var åpent hver vinter i fiskesesongene mellom 1922 og 1945. I mer enn 40 år etter at de siste beboerne flyttet fra Heimlandet (Bremstein) ble været brukt som base for aktivt fiske. Mens det ble drevet drivgarnfiske etter laks, lå flere lokale fiskere i området om sommeren. Fremdeles blir det fisket storsei og torsk rundt Bremstein, og været brukes også som hvilehavn.

Etter noen tiår med stillstand på fiskemottaket og i buene, er alle bygninger på Bremstein restaurert av Vega Skjærgårdspark. I hekkesesongen har det de siste årene vært en fuglevokter som sammen med gode hjelpere har bygd opp en ny bestand av ærfugl i Bremstein. I 2020 var det 41 hekkende ærfugl, mot et par da restaureringsarbeidet startet.

Bremstein i dag. Foto: Ina Andreassen

På land i Bremstein. Foto: Ina Andreassen

Flyfoto av Bremstein. Øya til venstre er hvor fiskemottaket lå og hvor moloene ble bygget. Øya til høyre hvor var folk var bosatt, da det fortsatt var bosetting i Bremstein..

Bremstein Fyr ligger på øya Geiterøya, sørvest for Bremstein.. Foto: Inge Ove Tysnes

Bremstein Fyr. I bakgrunnen kan man se noen av øyene i Bremsteinvær, samt Vega og Søla.. Foto: Inge Ove Tysnes

Bremstein i 2001. Foto: Helge A. Wold/Norges arktiske universitetsmuseum

Fiskeværhistorien

Vegafiskerne har fisket i farvannene rundt Bremstein i mange generasjoner. Båtlagene bodde i rorbuene på Sørholmen og Nordholmen. Fiskerne hengte selv fisken på hjell før storbrygga med fiskemottaket ble bygd i 1917. Det ble også dampet tran i trandamperiet.

Både innseilingen og havneforholdene i været var vanskelige. I 1908 vedtok Stortinget, etter innstilling fra Regjeringen, å bygge molo i Bremstein. Moloen er bygd av steinblokker. I anleggstiden ble en jernbanelinje anlagt og et damplokomotiv ble fraktet ut til været for å transportere steinblokkene.

Da den 330 meter lange moloen stod ferdig i 1916, startet arbeidet med Tennsund-moloen, som stod ferdig i 1921. Fisket fortsatte i været i over 40 år etter at det ble fraflyttet i 1923. Fremdeles fiskes det etter storsei, torsk og breiflabb, og havna brukes som hvilehavn. Rundt 200 fiskemeder i farvannene rundt Bremstein er registrert og dokumentert gjennom Med-prosjektet i regi av Inger Pedersen Toppen.

Under ser du bilder av molobyggingen og bilder fra Bremstein i dag. Om du vil se flere bilder av bygging av molo i Bremstein kan du besøke DigitalMuseum sine nettsider.

Arbeidslaget og lederne for arbeidet. Mannen som står som nr 2 fra høyre er Johannes Feden fra Volda, formann for moloarbeidet. Rettighetsforvalter: Riksarkivet

Fra moloarbeiet. Bildet er tatt ca. 1912. Rettighetsforvalter: Riksarkivet

Bremstein, Nordlands amt

Bremstein, Nordlands amt

Molo under arbeide, Bremstenen, Nordlands amt

Molo under arbeide, Bremstenen, Nordlands amt

Molo under arbeide, Bremstenvær, Nordlands amt

Molo under arbeide, Bremstenvær, Nordlands amt

Bremstein, Nordlands amt

Bremstein, Nordlands amt

Slik ser den største moloen ut i dag. I det fjerne kan man se Bremstein fyr. Foto: Ina Andreassen

Bosetting

Bremstein har hatt bosetting fra 1600-tallet. De fastboende bodde på Heimlandet. Ungene hadde lang skolevei inn til Vega i åpen båt. Det var 14 dager på skole og 14 dager hjemme i Bremstein. Da familiene flyttet fra Bremstein, tok de med seg eller rev hus, fjøs og naust. Bedehuset ble flyttet til Vega.

Bremstein fyr (Steinan) cirka fire nautiske mil sørvest av Bremstein ble bygd i 1925 med bolig for fyrvokter, assistent og reserveassistent. Fyret og boligen står fortsatt og er i dag fredet. Kystverket i samarbeid med en lokal gruppering, Nordland fylkeskommune, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og Vega kommune arbeider for å få istandsatt fyret.

Du kan lese mer om fyrets historie og se flere bilder på Kystverket sine nettsider.

Bremstein fyr i dag. Foto: Inge Ove Tysnes

Vegetasjon og fugleliv

Bremstein ligger utsatt til for sjøsprøyt, og vegetasjonen er svært enkel med få arter. Som i de andre værene ytterst i øygarden er det også her forekomster av sjeldne vann- og sumpplanter som spres med fugl.

I tillegg til ærfugl hekker flere måkearter og teist i området. Ærfuglrøkten er de senere årene tatt opp igjen og det er en økende hekkebestand i Bremstein.

Bremstein i full blomst. Foto: Rita Johansen

Ferdsel

Vis hensyn til plante- og dyrelivet når du beveger deg i landskapet. Følg merkede stier og turløyper. Husk at bruk av åpen ild er forbudt unntatt i fjæra. Vær vennlig å ta med eget søppel!

Vil du vite mer?

Ved å følge denne linken kommer du til en side med videre anbefalt lesning.

Kilde

Vegaøyan verdensarv. Kulturhistorisk reisebok.” av Inga E. Næss og Rita Johansen.