vegaøyan verdensarv

Omnøy

Omnøy er den eneste øya i verdensarvområdet som fremdeles har bosetting. Navnet på øya stammer sannsynligvis fra mannsnavnet Amund. Amundøen ble øya kalt på 1600-tallet, senere ble det til Omnøy. Bosettingen stammer kanskje fra helt tilbake til 1300-tallet, og de første skriftlige opplysninger om bosetting er fra 1521.

Omnøya med Vega og Søla i bakgrunnen.

Omnøya med Søla i venstre side av bildet. Foto: Ina Andreassen

Østsiden av øya med De Syv Søstre i bakgrunnen. Foto: Ina Andreassen

Omnøya. Foto: Ina Andreassen

Omnøya. Foto: Rita Johansen

Brygga på Omnøya. Foto: Rita Johansen

Nordenden av Omnøya. Foto: Rita Johansen

I fogdens manntall av 1664-66 er fire personer oppført som beboere i Omnøy; tre bønder pluss en tjener. I 1907 var det registrert tre bruk på øya: Gården, Bakken og Nakken. Omnøy hørte inn under Tjøtta-gården frem til 1913.

Det var flere strandsittere under Omnøya. Storøya har vært bebodd av en eneste familie. De drev med rusefiske og skjelltaking og hadde også inntekter av dagarbeid. Plassen ble fraflyttet rundt 1960 og huset ble brent. På Slåtterøya lå det tre bruk som var strandsitterbruk under Omnøy. På Gardsøyskjæret sto det et sildesalteri fram til 1901.

Omnøy fikk rutebåtforbindelse først på 1940-tallet og beholdt den til langt utpå 1950-tallet. Før dette hadde gårdbrukerne en tungvindt transport for å få levert melka til meieriet i Sandnessjøen.

Vil du vite mer?

Ved å følge denne linken kommer du til en side med videre anbefalt lesning.

Kilde

Vegaøyan verdensarv. Kulturhistorisk reisebok.” av Inga E. Næss og Rita Johansen.