STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

Prosjekter

Stiftelsen gjennomfører noen prosjekter i egen regi, mens andre tiltak og prosjekt skjer i samarbeid med Vega kommune, Vega verneområdestyre, Statens naturoppsyn, Helgeland Museum, Nordland Ærfugllag og andre frivillige.

Prosjekter som Stiftelsen er eller har vært involvert i:

 • Kjøp av øya Gangarøy i Hysvær som base for framtidig undervisnings- og formidlingsarena med for barn og unge som prioritert målgruppe, 2022 – , prosjekt under utvikling
 • Istandsetting av bygninger i Bremstein for fuglevoktere, 2022 -, prosjekt i arbeid
 • Etablering av folkehøgskole basert på verdensarvens verdier på Vega, 2019 – , prosjekt i arbeid
 • “Fuglan veit”, samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet, 2019 – 2024, prosjekt i arbeid
 • “Sound of Silence”, samarbeid med Bodø som europeisk kulturby 2024, 2019 – 2024, prosjekt i arbeid
 • Utstilling i fiskerihavna på Gardsøy og ved Vega verdensarvsenter, 2020 – 2022
 • Informasjonsskjermer på butikkene på Vega, 2022
 • Besøksforvaltning og besøksstrategi for Vegaøyan Verdensarv med verneområder. Arbeidet har vært i regi av Vega verneområdestyre, 2018 – 2021
 • Finansiering av Vega Verdensarvsenter og utvikling av utstillingskonsept, 2018 – 2019
 • Kommunikasjonsstrategi for verdensarven, inkludert formidlingskonsept for Vega Verdensarvsenter, 2016 – 2019
 • Turkart for Vega og Vegaøyan, 2020
 • Informasjonsskjermer om Vegaøyan verdensarv på ferja “Torgtind”, 2018
 • Sårbarhetsanalyse for ferdsel på øyene som det går guidete båtturer til i verdensarvområdet. NIBIO Tjøtta hadde oppdraget med å lage analysen, 2010
 • Utendørsutstilling på Nes om Vegaøyan og ferdsel, 2016
 • Informasjonstavler til båtmarinaene på Helgeland om verdensarvområdet og behovet for ferdsel på naturens premisser, 2015
 • Ferdselskart for verdensarvområdet med spesiell vekt på hvordan besøkende i båt kan unngå å forstyrre fuglelivet, 2010 – 2022
 • Samarbeid med fuglevokterne og Nordland Ærfugllag om restaurering og bygging av nye ærfuglhus i de gamle dunværene, 2008 – 2023
 • Vegetasjonskartlegging av øyene i verdensarvområdet. Arbeidet har vært utført av Bioforsk Nord Tjøtta (nå NIBIO), 2008 – 2021
 • Skjøtselsprosjekt for ungdom i Skjærvær og Skogsholmen, 2008 – 2012
 • Undersøkelse om tangens betydning for ærfuglunger i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Hydra Vega og Algea (2010)
 • Digital historiefortelling for 4. – 10. klasse ved Vega skole (Se film om Store Emårsøy)
 • Informasjonstavler på øyene som har båtanløp på sommeren.
 • Samarbeidarbeidsprosjekt med Neringa nasjonalpark og Neringa kommune i Litauen
 • Samarbeidsprosjekt med Malopolska regionen i Polen om forvaltning av verdensarvområder
 • Nord-atlantisk ærfuglprosjekt med Island, Grønland og Færøyene. Bioforsk Nord Tjøtta (nå NIBIO) hadde prosjektledelse
 • Samarbeid med Vega Næringsselskap og Vega kommune om utvikling av reiselivsstrategi og pilotprosjekt bærekraftig reiseliv
 • Samarbeid med Vega kommune og Fylkesmannen i Nordland om etablering og finansiering av 2-årig prosjektstilling som naturforvalter for verdensarvområdet