vegaøyan verdensarv

Hvor?

Det unike kulturlandskapet med ærfugltradisjonen var den viktigste grunnen til at Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004. Derfor er det aller meste av verdensarvområdet lagt i øyriket utenfor hovedøya.

Men også de høye fjellene på sørsiden av Vega og våtmarksområdene nord på øya har fått status som verdensarv. Disse områdene gir innblikk i andre deler av den rike natur- og kulturhistorien i øyverdenen, blant annet bosettingen her i steinalderen.

Området i Vega kommune som ikke er definert som verdensarv kalles buffersonen. Området grenser til verdensarvområdet og det meste av bygging, næringsaktivitet og tilrettelegging for turisme skal skje i denne sonen.

På den måten kan kommunen få en forsvarlig og styrt utvikling i selve verdensarvområdet. Klima- og miljødepartementet fulgte opp dette ved å støtte etablering av senteret for verdensarven på Gardsøya.

Fylkesmannen har et kart som viser grensene for verdensarvområdet og verneområdene. Kartet finner du her. Du kan også se verdensarvområdet i PDF-format ved å klikke på bildet under.