SoS – Sjøfuglkonferanse, Vega 3. juli 2024

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv inviterer til Sjøfuglkonferanse på Vega Verdensarvsenter 3. juli kl 09:00 – 15:00. 2. juli er det øytur til Lånan. Se vedlagte program.

Nedgangen i sjøfuglbestandene er dramatisk og 3. – 4. april inviterte Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og samarbeidspartnere til sjøfuglkonferanse i Bodø og Fleinvær. Nå er turen kommet til Vega, der det blir øytur til Lånan 2. juli og sjøfuglkonferanse på Vega Verdensarvsenter 3. juli.

Formålet med konferansen er å få i gang diskusjoner mellom forskere, fuglevoktere, politikere, kunstnere og representanter fra offentlig forvaltning og lokalsamfunn.

  • Hva kan forskerne lære noe av den praktiske kunnskapen hos fuglevokterne? Og hva kan lokalsamfunnet lære av forskerne?
  • Hvordan kan denne kunnskapen brukes av offentlig forvaltning?
  • Kan vi i fellesskap finne løsninger for sjøfuglene; sikre arealer i kystsonen og havområdene, forhindre forstyrrelser i hekketiden, tiltak i fiskeriene osv. Vårt mål er å bidra til at utviklingen skal snu. www.soundofsilence.no

Prosjektet er en del av Bodø2024 og er utviklet i samarbeid med UiT – Norges Arktiske Universitet med Nordland fylkeskommune som samarbeidspartner.

Påmelding til SoS – sjøfuglkonferanse.

Påmeldingsfrist 1. Juli