I tog for sjøfuglene

SoS – Sjøfuglkonferansen i Bodø og Fleinvær 3. – 4. april 2024 samlet forskere, forvaltere, politikere, kunstnere og sjøfuglinteresserte fra Nordland. Konferansen i Bodø endte med at deltakerne gikk med fuglemasker i tog gjennom byen for å sette søkelyset på alle de rødlistede sjøfuglartene.

Nær 100 møtte opp i Bodø for delta på SoS – Sjøfuglkonferansen og neste dag dro 60 til Fleinvær for å besøke det tradisjonsrike fugleværet sør for Bodø. Målet med konferansen var å få situasjonen på sjøfuglene på agendaen for både sentrale, regionale og lokale myndigheter. Det var også å engasjere den enkelte i hvordan vi kan hjelpe sjøfuglene for å bedre hekkesuksessen.

Stillhet i fuglefjellene og dunværene

Konferansen hadde som utgangspunkt den dramatiske situasjonen for sjøfuglene: I fuglefjellene i Norge er 8 av 10 fugler borte i løpet av de siste 50 årene. En gang i tiden hekket over 5000 ærfugl i Fleinvær. Nå er det bare noen titalls igjen. I Vegaøyan var det nær 20 000 ærfugl i 1980. I 2023 var det 2200.

Fuglevokterne Hildegunn Nordum fra Lånan og Magne Jensen fra Fleinvær åpnet konferansen med å fortelle hva de opplever og ser: nedgang i hekkende fugler, matmangel i havet og predasjon. De etterlyser mer forskning og kunnskap om hva som er situasjonen og hva som kan gjøres for å hjelpe sjøfuglene.

De fikk følge av forskere som fra sitt ståsted fortalte om forskning for både å forstå, forklare og videreformidle hvordan sjøfuglene kan hjelpes. Se linker til foredrag, artikler og nyhetsinnslag. 

Stort engasjement

Engasjementet var stort hos både innledere, deltakere og politikere i gruppearbeid og diskusjon i den delen av konferansen som var satt av til dialog.

Tilsvarende stort var engasjementet da 60 deltakere på dag to av konferansen reiste til det tradisjonsrike Fleinvær og ble tatt i mot av lokale som både prøver å ta vare på ærfugltradisjonen og bosettingen på øya.

Både i Bodø og Fleinvær var deltakerne enige om at arbeidet for sjøfuglene må følges opp gjennom bl.a. sjøfuglkonferansen som blir på Vega 3. juli, at det bl.a. etableres et nettverk med deltakerne fra konferansen og at det jobbes opp mot sentrale myndigheter.

Linker til foredrag og medieoppslag

Bente Sundsvold og Tone-Kristin Reiertsen – allianser for handling

Nina Vik – FNs naturpanel IPBES

Tycho Anker-Nilssen – NINA Sjofuglene speiler havets tilstand

Fra 3.40 min: https://www.nrk.no/video/distriktsnyheter-nordland

https://www.nrk.no/nordland/sjofugldemonstrasjon

https://tv.nrk.no/serie/norge-i-dag/202404/DVFJ20040924/avspiller

Ungene i Breivika barnehage ved Beddingen laget ærfuglhus som ble besøkt av deltakerne på symposiet 3. april

Ungene i Breivika barnehage ved Beddingen laget ærfuglhus som ble besøkt av deltakerne på symposiet 3. april

Workshops med ungdommer i Bodø og på Vega: fuglemasker som ungdommre har laget ble brukt i Et Stille Tog gjennom byen for å skape oppmerksomhet om nedgangen i sjøfuglbestandene.

Kunst og stille aksjoner  

Kunstnere har vært engasjert i SoS i arbeidet fram mot konferansen i Bodø og Fleinvær med prosjektet VAGRANT.

På Beddingen Prosjektrom/Prosjekt67 ble det vist en utstilling med lydinstallasjon av Alexander Rishaug, skulpturelle arbeider av Toril Bonsaksen og poetiske ærfuglhus av KVAE & BARK, samt en musikalsk performance med cellist Maja Bugge.

Som en del av VAGRANT ble også utstillingen «Sjøfuglarkivet på heimvei» vist, som er en utstilling basert på Sjøfuglarkivet UIT/ Brattrein 1975- 78.  Utstillingen er laget av fuglevokter og kunstner Vibeke Steinsholm i samarbeid med arkitekt Magnus Vågan. Utstillingen gir et dokumentarisk, grundig innblikk i de tusenårige forvaltertradisjonene med å høste og sanke i fugleværene langs hele Nordlandskysten fra Vega og Brønnøyværene i sør til Steigen i nord

På Fleinvær viste kunstner Eva Bakkeslett film fra Sandøy i Træna med Jann Sandøy. De to hadde også en samtale. Kunstner Elin Már Øyen Vister fortalte og viste lydverk om nedgangen av fugl i fuglefjellet på Vedøy på Røst. Kunstneren har siden 2010 dokumentert sjøfuglenes utsatte liv på Røst, og har laget flere soundscapes ut fra denne møysommelige dokumentasjonen.

Musiker Håvard Lund som var lokalt vertskap og eier prosjektet Arctic Hideaway på Fleinvær hadde en samtale med kunstner Are Andreassen om Fleinvær og opptrådte også med sin bassklarinett med improvisasjon og en vakker avslutning av konferansen.

Les mer om VAGRANT