Sjøfuglkonferanse i Bodø

Nedgangen i sjøfuglbestandene er dramatisk. Stadig flere arter havner på rødlista over sjøfugler i fare. 3. – 4. april inviterer Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv til sjøfuglkonferanse i Stormen i Bodø.

Hele 16 av de 28 marine sjøfuglartene i norske farvann i løpet av året, er på den norske rødlista. Men vi kan hjelpe fuglene! 3. – 4. april skal Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv samle forskere, forvaltere, fuglevoktere, politikere, kystfiskere, kunstnere, ungdom og alle andre interesserte til dialog om hva som er situasjonen og hva vi kan gjøre for å hjelpe sjøfuglene. Bli med og si din mening og gi dine innspill. Husk påmelding. Klikk her.

Prosjektet er en del av Bodø som europeisk kulturby 2024. Les mer om Sound of Silence, VAGRANT, Sjøfuglarkivet på heimvei og fuglelandsbyen i Breivikfjæra på Sound of Silence

Også på Vega vil vi sette søkelys på sjøfuglene. De skjer 1. – 3. juli da vi både skal feire 20 år med verdensarv, besøke dunværet Lånan og ha sjøfuglkonferanse. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette arrangementet i løpet av våren. Men sett av datoene.

Foto: Guri Dahl Norges Verdensarv

Her er programmet for SoS Bodø og Vega