Hysvær

Hysvær består av et par hundre øyer, et vær med gammel bosetting og nevnt i skriftlige kilder allerede på 1200-tallet som et sted der det ble sanket dun.

Les mer