STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har kjøpt øya Gangarøy

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har kjøpt øya Gangarøy i Hysvær fem nautiske mil nordvest av Vega. Øya skal brukes til undervisning, i formidling og opplæring.

Stiftelsen ønsker å ta øya i bruk som et «klasserom» for barn og unge som kan lære om å arbeide med ærfugltradisjonen, kulturlandskapsskjøtsel og bygningsvern, livet i fjæra og havet. Målet er at den skal bli brukt av elever fra både kommunen og nabokommunene, for eldre ungdommer, til kurs og for kunstnere på gjesteopphold.

Gangarøy er vel 30 mål og på øya står det per i dag et våningshus og brygge. Rundt på øya er det tufter fra flere hus, låve, naust, jordkjeller og ærfuglhus.

Familien til selgerne av Gangarøy flyttet derfra på 80-tallet og husene har siden ikke vært i bruk.

Restaureringen av bygningene startet i 2023 og målet er å være ferdig i 2025. Det vil bli søkt tillatelse og midler til gjenoppbygging av flere bygg som kan brukes i undervisning og til kurs.

Kjøpet ble finansiert med tilskudd fra Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland på 3,6 mill kr.