Sjøfuglsymposiet SOS – Bodø 2024

Utstillinger og verksteder 2. – 6. April

VAGRANT

en utstilling og et dialogrom rundt sjøfuglenes utsatthetKunstnere: Alexander Rishaug, Toril Bonsaksen, Eva Bakkeslett, Vibeke Steinsholm, Maja Bugge, Elin Már Øyen Vister og KVAE & BARK.

Når folk og fugler samler seg!

I VAGRANT møtes kunstnere fra Norge, England og Island for å lage utstillinger, performance  og relasjonelle prosjekter om sjøfuglenes liv i fortid og framtid på to ulike steder i Nordland: Første sted er i Bodø i 2. – 6. april 2024 under Sjøfuglsymposiet SOUND OF SILENCE. Andre sted, er et år seinere, på Gangarøya i Verdensarv Vega, i juli 2025. Visningssted for prosjektet i April 20224 er i, og rundt, Beddingen Prosjektrom/Prosjekt67 i Bodø havn. Noen av kunstnere viser også arbeider på Fleinvær 4. april under dag to av Sjøfuglsymposiet.

Bakgrunnen for prosjektet er vårt felles behov for å si noe om sjøfuglenes sårbare situasjon under de store natur- og klimaendringer som i stor grad rammer kysten. Sjøfuglenes hekkemuligheter og arealer bygges ned, fugleøyer sprenges for industriell bruk, tangbeltet som er ærfuglungenes matfat høstes for tangindustrien og klimaendringene skaper klimaflyktende sjøfugler. 

Tittelen VAGRANT henspiller på det stadiet av endring i bestander der fuglene går fra å være solide flokker til å bli små grupper og individuelle dyr, også kalt vagranter eller omstreifere. Dette er situasjonen for mange av dagens sjøfugler, de står i fare for å miste sine steder og sin flokk og dermed blir de ekstra sårbare.

I Bodø gjennomføres prosjektet i samarbeid med Sjøfuglsymposiet Sound of Silence (SOS), som er Verdensarv Vega sin store mobilisering for Sjøfuglene inn mot Bodø24. I dette symposiet deltar nasjonale og internasjonale forskere, forfattere , kunstnere og fuglerøktere fra flere steder i Nordland, i tillegg er forvaltning fra kommunalt og fylkeskommunalt nivå representert for å komme fram til mulige løsninger på sjøfuglenes prekære situasjon.

På Beddingen Prosjektrom/Prosjekt67 vises en utstilling med lydinstallasjon av Alexander Rishaug, skulpturelle arbeider av Toril Bonsaksen og poetiske ærfuglhus av KVAE & BARK, samt en musikalsk performance med cellist Maja Bugge.

På Fleinvær vises film fra Sandøy i Træna av Eva Bakkeslett. Elin Már Øyen Vister lager også et fantastisk lydkontentum til Sjøfuglsymposiets dialoger og foredrag på Ungdomshuset på Fleinvær. Elin har gjennom flere år dokumentert sjøfuglenes utsatte liv på Røst, og har laget flere soundscapes ut fra denne møysommelige dokumentasjonen.

Verksteder og formidling i tilknytning til VAGRANT

  • Åpning av utstillingene skjer under Sjøfuglsymposiet 3. april kl 16.00
  • Under utstillingene lager barn i Breivika Barnehage en fuglelandsby i Breivika etter modell av Nordlandskystens ærfuglhus tradisjoner. Denne kan besøkes av befolkningen.
  • Skoler og Barnehager i Bodø inviteres til lytting, tegning, dunrensking og dialog rundt utstillinga og fuglenes liv i Bodø By.  
  • Bodø befolkning inviteres til å komme på åpen formidling i perioden 2. – 6. april. Kunstnere er til stede i utstillingen.

Som en del av VAGRANT vises også utstillingen «Sjøfuglarkivet på heimvei» som er en utstilling basert på Sjøfuglarkivet UIT/ Brattrein 1975- 78.  Utstillingen er laget av fuglevokter og kunstner Vibeke Steinsholm i samarbeid med arkitekt Magnus Vågan. Utstillingen gir et dokumentarisk, grundig innblikk i forvaltertradisjonene med å høste og sanke i fugleværene langs hele Nordlandskysten fra Vega og Brønnøyværene i sør til Steigen i nord.

3. – 6. april: Første visning i Bodø under Sjøfuglkonferansen Sound of Silence – SOS

Åpningstider   kl 11.00 – 17.00

Turne langs Nordlandskysten
  1. – 10. juli Vega under verdensarv Vega sitt 20 års jubileum.

12. – 13. juli – Brønnøysund sansynligvis Tørrfiskbrygga/ kai

14. – 15 juli – Træna på Husøya

16. – 18. juli Givær i Bodø

18. – 21. juli Bodø under Forbundet kystens landsstevne.

SOS – BARN & UNGE

Fuglelandsbyen i Breivika

I samarbeid med Breivika kulturbarnehage i Bodø lages det en fuglelandsby i fjæra rett ved barnehagen i Breivika. Målet er å gi ungene innsikt i hvordan vi jobber med ærfuglene både i Vegaøyan og de andre fugleværene langs Nordlandskysten. Barnehagen er videre kobla inn mot Olaug Olsen, og hennes arbeide med ærfuglene i Givær i Bodø kommune. På slutten av mai drar 5 åringsgruppa fra Breivika Barnehage på tur til Givær for å hilse på Olaugs ærfugler som da ligger på reir. Denne forbindelsen håper vi vil fortsette.

Gjennom å lage fuglelandsbyen lærer ungene noe om fuglenes adferd, hvordan de liker å ha det når de skal ruge, hvem de må beskyttes imot, og hvordan man kan mate ærfugler og andre ender, slik at de søker seg til folk. Husene de bygger henter inspirasjon fra steinhus tradisjonen i Nordland og ellers også div arkitektur for fugl fra den mangslugne Nordlandstradisjonen. Dette blir en landsby som kommer til å vokse videre med årene, og forhåpentligvis kan kanskje noen av Bodø by sine ærfugler søke seg på reir hos Barnehagen i Breivika.

Stille tog

I forkant av Sjøfuglkonferansen i Bodø i April har ungdommer i Vega lært om sjøfuglenes situasjon og laget fuglemasker av sin favoritt sjøfugl. Under konferansen går ungdommene i fugleham og deltar i diskusjoner og konferanse. 3. april, på slutten av dag 1, under sjøfugl konferansen, leder disse fugleungdommene an i et stille tog gjennom Bodøs gater, og bort til åpning av utstillingen VAGRANT ved Beddingen Kulturhus og videre inn mot Fuglelandsbyen i Breivika Barnehage.