Sjøfuglarkivet på heimvei

Sjøfuglarkivet på heimvei er en utstillingsturne langs Nordlandskysten, med MK Sjøfisk, fra Brønnøysund.  Bilder og tekster som vises i utstillingen er hentet fra Sjøfuglarkivet/Sjøfuglprosjektet UIT Brattrein 1975-78.

Forsker Finn Åge Sørensen i dialog med gutt på kaia på Kirkøy i Vega før utreise til Hysvær 1975.

E-båt Røst 1976 Foto Helge A Wold

Predator fangst/ Kråke Røst 1976 Foto Helge A Wold.

Kåre i Onetsein prøver egg, Onstein i Brønnøy – 1975 Foto Helge A Wold

Eggsanking med Kåre i Onstein, Onstein i Brønnøy – 1975 Foto Helge A Wold

Ærfuglhus i Muddvær i Vega 1975 foto Helge A Wold.

Henrik i Lånan lager reir i gammel mine. Lånan 1978 foto Helge A Wold.

EA i kjelleren Burøy i Steigen 1976 Foto: Håvard Dahl Brattrein

Dette arkivet, som består av tusener av foto, intervjuer, transkribsjoner og skisser, ble laget av historiker Håvard Dahl Brattrein etter at han og fem andre forskere besøkte kyst-samfunn i NordNorge  hvor de dokumenterte egg og dun sanking, ærfuglrøkt og også jakt og fangst av sjøfugler.

I denne utstillinga tar vi Sjøfuglarkivet tilbake til øy-samfunn i Nordland. Vi reiser på en sjøfarende turne fra Vega til Brønnøysund, Træna, Givær og Bodø. I Bodø vises utstillinga under Forbundet kystens landsstevne 18. – 21. juli

Vi ønsker å «hente heim» den kunnskapen om sjøfugler som har eksistert i lokalsamfunnene gjennom mange generasjoner av øy-folk. Utstillingen har og som mål å sette søkelys og perspektiv på dagens utfordrende situasjon for både folk og sjøfugler langs kysten.

Gjennom turneen ønsker vi å skape stolthet og tilhørighet rundt det å tilhøre en gammel kystkultur knytta til sanking, høsting og gjensidighet i forholdet mellom folk, fugler og natur.

I Sjøfuglarkivet på heimvei inviterer vi også til verksteder for barn og unge rundt sjøfugllivet før og no. Det blir og en åpen formidling og dialog for alle som er interessert på de stedene som besøkes.  

Utstillinga Sjøfuglarkivet på heimvei er utvikla og designa av fuglevokter og kunstner Vibeke Steinsholm/ Vega og arkitekt Magnus Vågan/ Brønnøysund.

Utstillinga er endel Sjøfuglprosjektet Sound of Silence som er Vegaøyan Verdensarv sitt bidrag inn under Bodø24. Samarbeidende prosjekt er også Fuglan Veit v etnolog Bente Sundsvold UIT.